GEMEENTEBELANG

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!

GEMEENTEBELANG

Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!

Beste inwoner van Deventer, beste kiezer,

Fijn dat we in de afgelopen jaren konden rekenen op uw vertrouwen, waarbij we als Gemeentebelang Deventer ons uiterste best hebben gedaan om dátgene te doen wat binnen ons vermogen lag. Intussen is het alweer twee jaar geleden dat we bij de verkiezingen door úw stem de grootste partij werden met 7 zetels. We zijn nu halverwege deze raadsperiode en als 7 koppige fractie in de coalitie hebben we een grote inbreng om het beste te doen voor de gemeente Deventer en haar inwoners. Daarbij sturen we met onze kernwaarden zoals: stellen van kaders en ruimte bieden voor initiatieven, controle op uitvoering en op gezond financieel beleid. Dit vanuit ons partij programma ‘Verantwoord, daadkrachtig en lokaal’ en vanuit het coalitieakkoord ‘Met lef & liefde voor Deventer’.
Momenteel leven we in zware en roerige tijden als gevolg van de coronacrisis, die gevolgen heeft op het dagelijks leven van vrijwel elke inwoner van Deventer. Hierdoor is moeilijk te voorspellen wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Het overlijden van onze fractievoorzitter Peter Onvlee vanwege het coronavirus heeft ons als partij diep geraakt. We gaan hem ontzettend missen.

De coronacrisis heeft ook (financiële) gevolgen voor de gemeente Deventer. De komende maanden vraagt dit veel aandacht, zoals bij de vaststelling van de begroting in het najaar van 2020. Besluiten van de gemeenteraad kunnen de komende periode niet via de ‘normale’ raadsvergaderingen genomen worden. In plaats daarvan worden voorstellen nu bijvoorbeeld schriftelijk of via een digitale bijeenkomst behandeld. Per onderwerp beoordelen we wat de beste methode is én ruimte geeft aan onze inbreng bij het onderwerp. Onze wekelijkse fractie vergaderingen zijn op maandagavond. Normaliter doen we dit op meerdere locaties binnen de gemeente. Op deze avonden is er ruimte voor u, om met ons in gesprek te gaan.
Als gevolg van de coronacrisis worden de fractievergaderingen voorlopig virtueel uitgevoerd en kunnen we u niet fysiek ontvangen. Wel kunt u uiteraard digitaal of telefonisch contact met ons opnemen voor vragen, opmerkingen en suggesties. Neem gerust contact op met één van de fractieleden. (klik hier)

Intern zijn we op de achtergrond al weer bezig met de voorbereidingen en campagne van de verkiezingen in maart 2022. We zullen u hierover in de komende periode tijdig informeren.

Hopelijk kunnen we binnenkort persoonlijk weer een afspraak met u plannen om met u in gesprek te gaan en u gastvrij ontvangen. Ook kunnen we dan weer naar u toe komen in de dorpen en wijken en aanschuiven bij uw overleg.

 

April 2020 Fractie Gemeentebelang Deventer

Over ons,

Gemeentebelang is bij de verkiezingen van 21 maart 2018 wederom de grootste fractie in de Deventer raad geworden. Net als vier jaar geleden behaalde Gemeentebelang 7 zetels.

Van de fractie

Nieuwe fractievoorzitter Erik Smeenk, Gemeentebelanger van het eerste uur.

Na het overlijden van Peter Onvlee is Erik Smeenk door de raadsleden van Gemeentebelang unaniem tot nieuwe fractievoorzitter gekozen. Voor de buitenwacht wellicht een minder voor de hand liggende keuze, voor intimi zeker geen verrassing. Wij stellen Erik graag aan u voor. 

Wie is Erik?

“Niet kletsen maar poetsen,” is het levensmotto van deze 54-jarige trotse inwoner van de gemeente Deventer. De nuchtere Sallander, geboren en getogen in Diepenveen, is een echt dorpsmens die met beide benen in de samenleving staat. Hij pakt zijn verantwoordelijkheid als die gevraagd wordt. Bij de voetbalclub, op de schaatsbaan, in de rommelmarktcommissie, bij het realiseren van een muziekkoepel, in het Waterschap en nu dus ook nadrukkelijk in de politiek. Erik is een Gemeentebelanger van het eerste uur. In het dagelijks leven werkt hij als Hoofdgreenkeeper bij de golfbaan in Hattem. Erik is getrouwd met Berna en vader van Leonie, Martijn en Anniek. 

Wat kunnen we van Erik verwachten?

Het is kenmerkend voor Erik’s verantwoordelijkheidsgevoel dat hij de leegte die Peter Onvlee achterlaat probeert op te vullen. Zijn overlijden voelt niet alleen in de eigen fractie als een open wond. “Ik hoop dat ik kan voortzetten waar Peter aan is begonnen. Hij wordt postuum geroemd om zijn werk als bruggenbouwer. Met mijn waterschapsverleden spreekt me dat wel aan. Ik zal handelen in de lijn van Peter, op mijn eigen manier.“

Wat betekent het om fractievoorzitter van de grootste fractie van de gemeenteraad van Deventer te zijn?

“Ik zal er mijn best voor doen dat de samenwerking binnen de coalitie goed blijft en waar mogelijk wordt verbeterd. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om het gesprek aan te blijven gaan met alle fracties in de raad,” legt Erik uit. Dat klinkt als een hele klus. “Maar je moet het ook niet groter maken dan het is,” voegt hij er meteen op zijn eigen relativerende wijze aan toe. “Ik zal nadrukkelijk het contact zoeken en onze doelen proberen te bereiken, maar de deuren niet overdreven en onnodig platlopen.”

Wat brengt Erik mee?

‘Go tot the start. Ready.....’  Als starter van schaatswedstrijden op het hoogste nationale niveau heeft Erik deze procedure al honderden keren doorlopen. Daar sta je dan met je startpistool tegenover gelauwerde schaatshelden. Twee valse starts en ze liggen eruit. Dat vraagt om gezag, duidelijkheid, stressbestendigheid, het kunnen nemen van moeilijke beslissingen in korte tijd en het vermogen om die achteraf goed te kunnen uitleggen. Het zijn allemaal eigenschappen die Erik ook in zijn rol als fractievoorzitter goed van pas zullen komen. Daarnaast kan hij bouwen op ruim tien jaar ervaring in het bestuur van Waterschap Groot Salland, waar hij de fractie van Sallandse Gemeentebelangen leidde en deze na de oprichting van de Drents Overijsselse Delta liet opgaan in één gezamenlijke fractie van lokale partijen. 

Vanaf het allereerste begin is Erik betrokken geweest bij de oprichting van Gemeentebelang Deventer. Hij maakte de ontwikkeling van een kleine partij in de achterhoede tot grootste fractie in de Deventer gemeenteraad van dichtbij mee. Als kritische penningmeester die altijd streefde naar een gezond financieel beleid, als fractieopvolger en nu sinds twee jaar als raadslid. Erik wordt geprezen om zijn analytische kijk en zijn puntige manier van samenvatten. “De afgelopen jaren heb ik in de raad vooral veel geluisterd. Nu het er op aan komt zal ik ook zeker mijn stem laten horen.”

Wat wil Erik bereiken?

“Het gaat er niet om wat ik wil bereiken, maar hoe we met zijn allen op een zo goed mogelijke manier uit deze enorme crisis komen. We zitten in een heel moeilijke periode, de gevolgen ervan zullen over een zeer lange tijd zichtbaar en voelbaar zijn. Ik hoop samen met Gemeentebelang en de hele raad de gemeente Deventer er zo goed mogelijk doorheen te loodsen, de pijn te verdelen en oog te blijven hebben voor mensen die tussen wal en schip raken.”

Hoe gaat Erik dat doen?

“Met een luisterend oor, veel openheid, betrouwbaarheid en op een gezonde financiële basis. Het wordt een hele opgave. Ik hecht veel waarde aan een respectvolle omgang met elkaar waarbij er ook ruimte mag zijn voor een knipoog en een lach. De problemen waarmee ook onze gemeente nu wordt geconfronteerd, overstijgen partijbelangen. We zullen samen naar oplossingen moeten zoeken. Ik sta open voor overleg, korte lijntjes naar alle fracties en zeker naar de inwoners.”

Raadsfractie Gemeentebelang 2018-2022

De fractie bestaat uit zeven gemeenteraadsleden en drie fractieopvolgers. De fractieopvolgers nemen deel aan alle interne overleggen en hebben bepaalde aandachtsgebieden, die ze ook in de politieke markt verwoorden. In tegenstelling tot de gekozen raadsleden maken ze geen deel uit van de gemeenteraad en hebben dan ook geen stemrecht. Wel zijn de fractievolgers beëdigd en daardoor gebonden aan alle regels van vertrouwelijkheid en integriteit.

Liesbeth Grijsen

Wethouder

mw. E.G. Grijsen (Liesbeth)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Erik Stegink

Raadslid

dhr. T.W. Stegink (Erik)
Oudendijk 9a
7437 SL Bathmen
Telefoon 0573-221346
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hennie Eltink

Raadslid

mevr. H. Eltink (Hennie)
Walstraat 15
7411 GJ Deventer
Telefoon: 06-37228413
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Marco Schoemans

Raadslid

dhr. M.F.J. Schoemans (Marco)
Merel 8
7423 EH Deventer
Telefoon: 0570-657394/ 06-51855647
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Harry ten Have

Raadslid

dhr. H.A.M. ten Have (Harry)
Spanjaardsdijk 53
7433 PW Schalkhaar
Telefoon: 0570-532000/06-51346628
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bert Roetert

Raadslid

dhr. A. Roetert (Bert)
Rudolf van Diepholstraat 102
7415 XZ Deventer
Telefoon: 06-11787585
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bas van Swigchem

Raadslid

dhr. B. van Swigchem (Bas)
Hemeltjesweg 4
7434 PH Lettele
Telefoon: 06-20390042
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerben Beunk

Fractieopvolger

dhr. G. Beunk (Gerben)
Hazelaarserf 15
7437DJ Bathmen
Telefoon: 06-54228335
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeentebelang gaat "Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!"

Gemeentebelang is al 80 jaar lokaal actief. Eerst in Bathmen en sinds 2005 in de gemeente Deventer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werden we de grootste fractie. We maken nu vier jaar deel uit van het College.
Met onvermoeibare inzet van onze wethouder Liesbeth Grijsen namen we verantwoordelijkheid in een periode waarin er weinig geld was om nieuwe uitdagingen te realiseren. Ondanks de lastige financiële situatie hebben we lopende zaken afgemaakt en nieuwe projecten opgepakt.

Lees meer / minder

Zo is in goede samenwerking met het bedrijfsleven nieuw reclamebeleid gemaakt, waarmee een eind kwam aan ‘de reclamepolitie’. Het ontheffingenbeleid voor de binnenstad is bijgesteld en is er blijvende aandacht voor genoeg, bereikbare en betaalbare parkeerplaatsen. Op de Worp werken we aan gratis parkeerplaatsen. Het vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor is op de agenda geplaatst, waardoor het aantal wagons met gevaarlijke stoffen door Deventer voor het eerst is afgenomen.
Samen met omwonenden is het Muggeplein opgeknapt. Langs de A1 in Bathmen komt een geluidswal. Gelijktijdig met de verbreding van deze snelweg worden de fietsverbindingen verbeterd, waaronder de fietsverbinding Deventer-Apeldoorn. In Loo en in de meeste dorpen zijn of worden er binnenkort woningen gebouwd. In de gemeentelijke organisatie is met minder geld veel verbeterd; het subsidiebeleid is opnieuw vormgegeven, de IT-organisatie is nu klaar voor de toekomst, de aansturing van de bedrijfsvoering is versterkt en er wordt jaarlijks 2 miljoen euro bezuinigd. De financiën van de gemeente zijn weer op orde. Er kan weer structureel geïnvesteerd worden. In mensen, economie en duurzaamheid.
De fractie van Gemeentebelang heeft onder leiding van Alie Zandstra haar verantwoordelijkheid gepakt. Vaak zichtbaar en soms met hard werk achter de schermen. De zondagopenstelling is verruimd en geldt nu behalve voor supermarkten ook voor tuincentra en bouwmarkten. De bosbegraafplaats op ’t Hemeltje ging niet door en er kwam ook geen groot wildpark op ’t Linderveld; het gebied behield zijn agrarische bestemming. We hebben het burgerloket in Schalkhaar weten open te houden. Gemeentebelang nam het initiatief voor het opzetten van een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor mensen met een uitkering. Verder hebben we er voor gezorgd dat niet-uitkeringsgerechtigden die tussen wal en schip vielen nu een beroep kunnen doen op begeleiding naar een baan.
Er is veel bereikt en daar willen we mee doorgaan. Gemeentebelang gaat verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder. Met een duidelijk programma en gemotiveerde kandidaten, onder aanvoering van onze wethouder en lijsttrekker Liesbeth Grijsen.

Gemeentebelang gaat Verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder!

Gemeentebelang is al 80 jaar lokaal actief. Eerst in Bathmen en sinds 2005 in de gemeente Deventer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werden we de grootste fractie. We maken nu vier jaar deel uit van het College.
Met onvermoeibare inzet van onze wethouder Liesbeth Grijsen namen we verantwoordelijkheid in een periode waarin er weinig geld was om nieuwe uitdagingen te realiseren. Ondanks de lastige financiële situatie hebben we lopende zaken afgemaakt en nieuwe projecten opgepakt.

Lees meer / minder

Zo is in goede samenwerking met het bedrijfsleven nieuw reclamebeleid gemaakt, waarmee een eind kwam aan ‘de reclamepolitie’. Het ontheffingenbeleid voor de binnenstad is bijgesteld en is er blijvende aandacht voor genoeg, bereikbare en betaalbare parkeerplaatsen. Op de Worp werken we aan gratis parkeerplaatsen. Het vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor is op de agenda geplaatst, waardoor het aantal wagons met gevaarlijke stoffen door Deventer voor het eerst is afgenomen.
Samen met omwonenden is het Muggeplein opgeknapt. Langs de A1 in Bathmen komt een geluidswal. Gelijktijdig met de verbreding van deze snelweg worden de fietsverbindingen verbeterd, waaronder de fietsverbinding Deventer-Apeldoorn. In Loo en in de meeste dorpen zijn of worden er binnenkort woningen gebouwd. In de gemeentelijke organisatie is met minder geld veel verbeterd; het subsidiebeleid is opnieuw vormgegeven, de IT-organisatie is nu klaar voor de toekomst, de aansturing van de bedrijfsvoering is versterkt en er wordt jaarlijks 2 miljoen euro bezuinigd. De financiën van de gemeente zijn weer op orde. Er kan weer structureel geïnvesteerd worden. In mensen, economie en duurzaamheid.
De fractie van Gemeentebelang heeft onder leiding van Alie Zandstra haar verantwoordelijkheid gepakt. Vaak zichtbaar en soms met hard werk achter de schermen. De zondagopenstelling is verruimd en geldt nu behalve voor supermarkten ook voor tuincentra en bouwmarkten. De bosbegraafplaats op ’t Hemeltje ging niet door en er kwam ook geen groot wildpark op ’t Linderveld; het gebied behield zijn agrarische bestemming. We hebben het burgerloket in Schalkhaar weten open te houden. Gemeentebelang nam het initiatief voor het opzetten van een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor mensen met een uitkering. Verder hebben we er voor gezorgd dat niet-uitkeringsgerechtigden die tussen wal en schip vielen nu een beroep kunnen doen op begeleiding naar een baan.
Er is veel bereikt en daar willen we mee doorgaan. Gemeentebelang gaat verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder. Met een duidelijk programma en gemotiveerde kandidaten, onder aanvoering van onze wethouder en lijsttrekker Liesbeth Grijsen.

Gemeentebelang Deventer