Actualisatie Omgevingsvisie

Ter inzage: Actualisatie Omgevingsvisie Provincie

De Omgevingsvisie omschrijft onze visie op de ruimte in Overijssel. Daarbij wordt er vooral gekeken naar zaken als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur. In de Omgevingsverordening staan de regels die gelden bij deze plannen en ideeën. Gemeenten gebruiken deze regels bij het maken van hun bestemmingsplannen.

De Omgevingsvisie en Omgevingsverordening worden elk jaar geactualiseerd, waarbij de beleidswijzigingen van de afgelopen periode in teksten en kaarten worden verwerkt. In de Omgevingsvisie komt een beperkt aantal aanpassingen. Ook in de huidige Omgevingsverordening zijn aanpassingen gemaakt.

Je kunt alle documenten inzien vanaf donderdag 30 juni tot en met woensdag 24 augustus 2022. Bij de stukken die ter inzage liggen, zit ook een overzicht van de beleidswijzigingen en verbeteringen waarop de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening in deze actualisatieronde worden aangepast.