Algemene ledenvergadering Gemeentebelang

Allereerst bedankt aan iedereen die er afgelopen maandag bij was!

Wat fijn dat we onze leden na een lange periode van corona weer fysiek konden verwelkomen. Persoonlijk en betrokken, dat is hoe wij het liefst te werk gaan als lokale partij. Zo kon voorzitter Alie Zandstra de eerste ledenvergadering van de nieuwe raadsperiode met een vrolijke noot openen. Zeker na de overweldigende verkiezingswinst eerder dit jaar. Het was op 21 november jl. een plezierig samenzijn tijdens onze ledenvergadering bij Dorpshuis Ons Centrum in Okkenbroek.

Een unieke fractie

Gemeentebelang ging van 7 naar 9 zetels in de raad, wat aanleiding gaf voor een korte introductie van alle reeds bekende- en nieuwe fractieleden/fractieopvolgers. Hier werd wederom de geweldige diversiteit tussen de raadsleden van Gemeentebelang benadrukt: vrouwen & mannen, jong & oud, ervaren & bestuurlijk onervaren, woonachtig in Diepenveen, Schalkhaar, Lettele, Okkenbroek, Bathmen en natuurlijk Deventer centrum. Allen in de raad gekozen met voorkeursstemmen. Een unieke fractie in de Deventer gemeenteraad; iets waar we samen trots op zijn. Bij het terugkijken op de afgelopen periode was gemeenschappelijk feit was dat eenieder van de raadsleden het plezier benadrukte dat ze ervaren in het raadswerk.

Positieve reflectie

Ook beide wethouders reflecteerden op de eerste maanden in het nieuwe college van Deventer en het tot stand komen van het bestuursakkoord. Met tevredenheid kijken zij terug op een mooi bestuursakkoord waarin het karakter van Gemeentebelang goed zichtbaar is. Algemeen beeld is dat er voldoende grote uitdagingen in het verschiet liggen maar dat Deventer een goede uitgangspositie heeft vergeleken met veel andere Nederlandse gemeenten. Een prima situatie waar Gemeentebelang Deventer haar steen(tje) aan heeft bijgedragen en zal blijven bijdragen.

Karin Tempelman, dankjewel!
Karin, bedankt!
Belangrijk moment van de ledenvergadering was het afscheid van terugtredend bestuurslid Karin Tempelman. Na vele jaren als bestuurslid is Karin de mening toegedaan dat het tijd is voor een pauze in haar Gemeentebelang activiteiten. Voorzitter Alie Zandstra prees Karin voor haar positief kritische bijdrage de afgelopen jaren.
Ervaren opvolger

Gelukkig stond de vervanging voor Karin al klaar in de persoon van Gerben Beunk. Met unanieme stemmen is Gerben gekozen als nieuw bestuurslid van Gemeentebelang. Gerben is zeker geen onbekende. In de raadsperiode 2018-2022 heeft Gerben als raadsopvolger van de fractie al een bijdrage geleverd. Hier geeft hij nu een vervolg aan als bestuurslid. Na de gebruikelijke agendapunten zoals de financiën, die zoals het Gemeentebelang Deventer betaamt op orde waren, is na afloop de vergadering besloten met een gezellige borrel.