Aandacht voor onderwijs

Aandacht voor onderwijs

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft Gemeentebelang nadrukkelijk aandacht gevraagd voor onderwijs. De hele raad steunde een motie die onder meer door onze fractie was ingediend. Hierin wordt het college opgeroepen om de vaart te zetten achter de nieuwebouw van VMBO-locatie De Keurkamp.

 

Onderwijs is voor Gemeentebelang een belangrijk onderwerp. De kwaliteit van het onderwijs is mede afhankelijk van een goede huisvesting. Dat is een taak van de gemeente, net als een goede spreiding van het aanbod. Er is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in huisvesting. Een uitzondering is de VMBO locatie de Keurkamp. Daar komt nu hopelijk snel verandering in.

Een ander belangrijk aandachtsgebied binnen het onderwijs is de grote leegstand bij basisscholen. Dat kost geld en dat geld wordt niet besteedt aan leerlingen. Gemeentebelang wil dat de gemeente samen met de onderwijsinstanties nog dit jaar met een goed integraal huisvestingsplan komt, waarin ook een evenwichtige spreiding van het (openbaar) onderwijs over de stad en de kernen is opgenomen. Een meerderheid van de raad deelde deze mening.