Aangenomen!

Aangenomen!

MarcoAangenomen!

Er komt een onpartijdige instantie voor het afhandelen van klachten over Deventer Werktalent en inkomensondersteuning. Alle raadsfracties steunden het voorstel van Marco Schoemans van Gemeentebelang en Kitty Schmidt van Deventer Sociaal. 

 

Tot nu toe werden ingediende klachten behandeld door medewerkers van de afdeling, waarover de meldingen gaan. Ontevreden cliënten zouden kunnen vrezen dat ze geen eerlijke kans krijgen. Dit kan leiden tot een gevoel van machteloosheid bij een groep mensen die al erg kwetsbaar is.

Bij meerdere partijen zijn de afgelopen tijd meldingen van ontevreden cliënten binnengekomen. Deze zijn nooit officieel ingediend omdat de mensen door het ontbreken van afhankelijkheid/onpartijdigheid vrezen voor de gevolgen, in hun geval hun inkomen.

Alleen al de heersende angst dat klachten mogelijk niet op de juiste manier kunnen worden afgehandeld, is volgens Marco Schoemans van Gemeentebelang en Kitty Schmidt van Deventer Sociaal een reden voor het instellen van een onpartijdige klachtenafhandeling. De volledige raad schaarde zich gisteren achter hen.