Aanpak verkeerslawaai

Aanpak verkeerslawaai

{plusone}snelweg_365x243.jpg

Aanpak gevolgen verkeerslawaai voor gezondheid

Algemeen Plattelands Belang wil de gevolgen van verkeerlawaai in kaart brengen en onderzoeken of en hoe er kan worden ingegrepen om de gezondheid van de inwoners van Deventer niet onnodig in gevaar te brengen.

 

Verkeerslawaai schaadt de gezondheid van bijna één op de drie Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ongeveer veertig procent van de Nederlandse bevolking ondervindt hinder van geluid door buren, industrie of verkeer. Mensen worden er thuis mee geconfronteerd, op school, op het werk, of tijdens het sporten. Waar het ook optreedt, het lijdt vaak tot ergernis. Niet zelden zelfs tot gezondheidsklachten.

Langdurige overlast kan zelfs leiden tot hart- en vaatziekten.

Wie kent het niet: Een voorbij racende scooter met een defecte uitlaat, de zware motor van een grote vrachtwagen, een hippe auto met een professionele geluidsinstallatie, lange goederentreinen en de aanhoudende lage tonen van constante verkeersbewegingen langs het huis. De één neemt het waar, de ander ergert zich er aan en een derde lijdt er zelfs lichamelijk en psychisch onder.

APB vindt dat de gemeente haar inwoners moet beschermen tegen verkeerslawaai en daar beleid voor moet opstellen en uitvoeren. Daarom willen wij het probleem in kaart brengen.

Wij vragen het college dan ook of het wenselijk en mogelijk is om het Deventer milieubeleid wat betreft verkeerslawaai aan te scherpen. Ook vragen wij om concrete initiatieven om geluidshinder door verkeer terug te brengen en daarmee de gezondheid van de inwoners van Deventer niet onnodig in gevaar te brengen.

Algemeen Platteland Belang zal dit tijdens de begrotingsbehandeling in een motie ter sprake brengen.