Afval in 2014

Marcel

Afval in 2014

Marcel Afval in 2014 niet duurder!

Gemeentebelang heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor een helder afvalsysteem, waarbij het scheiden van restafval direct in de portemonnee te voelen is. Dit hadden we in 2014 graag een verdere impuls willen geven door de kosten voor het legen van de grijze container te verlagen. Op dit moment beschikken we in de raad nog niet over genoeg zetels om al onze ideeën door te zetten. Wel hebben we kunnen bereiken dat de burger volgend jaar in elk geval niet meer kwijt is dan dit jaar. En met de garantie dat er twee onderzoeken komen die tot kostenreductie kunnen leiden, hebben we het meest haalbare resultaat behaald.

De kosten voor het ophalen en verwerken van afval kunnen een stuk naar beneden. Daar is Gemeentebelang van overtuigd! Gesteund door enkele andere fracties heeft Gemeentebelang een onderzoek naar een effectievere – goedkopere – werkwijze kunnen afdwingen. Behalve dit interne onderzoek, wordt ook gekeken naar de reden waarom de inwoners van de gemeente Deventer zo veel meer voor hun afval moeten dan de mensen in de omliggende plaatsen.

De kosten voor 2014 blijven onveranderd, voor 2015 hoopt Gemeentebelang op een daling van de tarieven zodat het scheiden van afval ook daadwerkelijk beloond wordt.