Afval

Erik

Afval

ErikZo laag mogelijk

Gemeentebelang streeft ernaar om de kosten voor afvalstoffen voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te laten zijn. Een overgrote meerderheid van de raad steunde woensdagavond het verzoek van onze fractie om de samenstelling van de kosten onder de loep te nemen.

Inwoners en bedrijven betalen niet alleen voor het afval dat ze aanleveren. Ze dragen ook bij algemene kosten van afvalwerking. Daardoor is het financiële voordeel dat zij door een nog betere afvalscheiding kunnen bereiken, beperkt. Het sociaal werkgeverschap van de gemeente, de technische efficiency en de kwijtscheldingsregeling worden nu voor een deel door afval-producerende inwoners en bedrijven opgebracht, maar is dit reëel? Zouden deze kosten niet ook onder een andere begroting kunnen vallen? Op initiatief van Gemeentebelang gaat het College kritisch naar deze posten kijken. Pas als de samenstelling helder is, kunnen er keuzes worden gemaakt. Een eventuele verschuiving zou uiteindelijk tot een kostenverlaging voor burgers en bedrijven kunnen leiden.