Afvalstoffenheffing transparant

Erik

Afvalstoffenheffing transparant

ErikAfvalstoffenheffing eindelijk transparant

Jarenlang heeft Gemeentebelang aangedrongen op openheid over de samenstelling van de afvalstoffenheffing. De gewenste transparantie is nu een feit. Eindelijk is duidelijk waarom Deventer tot de gemeenten met de hoogste tarieven behoort.

Sinds de invoering van het Diftar-systeem is de hoeveelheid restafval per inwoner van onze gemeente sterk (91 kg in twee jaar) gedaald. Toch is het er niet goedkoper op geworden, iets dat Gemeentebelang wel had gewenst. De hoge kosten in Deventer worden voor een deel veroorzaakt door de manier waarop het afval wordt opgehaald. Voor blik, papier, glas en drankpakken komen medewerkers van Sallcon langs. Dit zou ook anders kunnen. Goedkoper vooral. Dat bleek uit een proef die het afgelopen jaar in het buitengebied is gehouden en uit de ervaringen in de gemeente Voorst. Een andere oorzaak van de hoge kosten is de (wettelijk verplichte) kwijtscheldingsregeling van de riool- en afvalstoffenheffing voor minima. Hun kosten worden verdeeld over alle huishoudens van Deventer die het breder hebben.

Mensen die hun uiterste best doen om de hoeveelheid restafval te verminderen, willen dat ook in hun portemonnee beloond zien. De directe doorberekening van de kosten die verbonden zijn aan de wijze van inzameling en het kwijtschelden van heffingen aan minima, maakt het onmogelijk om de burgers een direct resultaat te laten voelen van hun inspanningen. Dit werkt frustrerend en demotiverend en het komt het milieu niet ten goede. En daar was het ons toch om te doen!

Het is trouwens nog maar de vraag of de kosten van de kwijtschelding en die van het inzetten van de Sallcon medewerkers überhaupt thuishoren in dit deel van de begroting. Ze zouden ook uit het de potjes voor armoede beleid en sociale werkvoorziening kunnen worden gefinancierd. Dit leidt in elk geval tot meer transparantie. 

Gemeentebelang heeft er bij het college op aangedrongen om bij de eerstvolgende vaststelling van de afvalstoffenheffing plannen aan te dragen om een verlaging mogelijk te maken. Wethouder Frits Rorink (CDA) heeft toegezegd dat hij aankomend voorjaar met een ”grondstoffenplan” komt. Daarin worden ook de mogelijkheden tot het verlagen van de afvaltarieven opgenomen. De fractie van Gemeentebelang heeft het volste vertrouwen in de wethouder en zal hem graag met raad en daad terzijde staan om tot een goed voorstel te komen.