Alarmerende brief van OR

Alie

Alarmerende brief van OR

AlieAlarmerende brief van OR schreeuwt om een reactie van het gemeentebestuur!

Net voor de begrotingsbehandeling afgelopen week bereikte ons een zorgwekkende brief van de ondernemingsraad van de gemeente Deventer. De ambtenaren maken zich ernstige zorgen over de toekomst van onze gemeente en hebben het gevoel dat zowel de gemeentelijke directie als de politiek de ernst van de situatie niet helemaal begrijpen. Gemeentebelang heeft de ogen nooit gesloten voor de bittere financiële werkelijkheid en vraagt het college om een spoedige reactie op de buitengewoon heftige brief….

 

Tot twee keer toe heeft het gemeentebestuur de zorgwekkende signalen van de eigen ambtenaren niet willen oppikken. Tijdens de begrotingsbehandeling 2013 op 7 november is door onze fractie gevraagd om een reactie op de brief van de OR. Maar het college achtte zich daar nog niet toe in staat. Gisteren maakte het gemeentebestuur eindelijk bekend wat er met de brief gaat gebeuren: Hij wordt voor kennisgeving aangenomen! Niet meer dan dat, terwijl de inhoud van de brief er niet om liegt. Het schrijven komt ook niet zo maar uit de lucht vallen: De ondernemingsraad komt met een goed onderbouwt advies, waar het gemeentebestuur nota bene zelf om heeft gevraagd.

 • De OR maakt zich grote zorgen over:
 • De vastgoedportefeuille, met name de grondposities.
 • De verminderde vraag aan en dekking van de organisatie op het brede gebied van ruimtelijke ontwikkeling.
 • De besparing op en de inkoop van externe inhuur.
 • De interne taakstelling van 1,8 miljoen euro en de uitwerking daarvan.
 • Een sluitende meerjarenbegroting naar de toekomst toe.

Volgens de ambtenaren moet de gemeente met substantiële maatregen komen om een financieel fiasco af te wenden. De OR doet ook enkele concrete voorstellen. Gezien de ernst van de situatie en de toonzetting van de brief heeft Gemeentebelang schriftelijke vragen gesteld aan het college:

 • Wat is uw standpunt omtrent de door de OR aangehaalde punten van zorg?
 • Wat is uw mening is t.a.v. de vastgoedportefeuille en de verminderde vraag aan en dekking van de organisatie op het brede gebied van ruimtelijke ontwikkeling?
 • Wat is uw mening ten aanzien van de gemaakte opmerkingen over de externe inhuur t.a.v. kwaliteit en tijd?;
 • Wat is uw standpunt over de door de OR gemaakte opmerking t.a.v. de interne bezuinigingstaakstelling van 1,8 miljoen euro?
 • Wat is uw mening ten aanzien van de door de OR voorgestelde kerntaken discussie en de wijze waarop de OR dit voorstelt?
 • Wat is uw zienswijze over het voorstel tot inhoudelijke voorbereiding van een kerntakendiscussie?
 • Wat vindt u van de door de OR gemaakte opmerking en suggestie omtrent tijdige omscholing van medewerkers?
 • Het gemeentebestuur moet binnen 21 dagen op deze vragen reageren.