Als oppositie hoor je de luis in de pels te zijn.

Alie

Als oppositie hoor je de luis in de pels te zijn.

Alie(H)eerlijk!

Eindelijk eens een weekend dat uitnodigde om in de tuin aan de slag te gaan. Door de lange winter is veel te veel blijven liggen. Het geeft een goed gevoel om eindelijk de terrasracer uit de schuur te kunnen halen en ook de borders weer te kunnen fatsoeneren. Met recht heb je dan eer van je werk. De resultaten zijn immers direct zichtbaar en dat geeft voldoening.

In de gemeentepolitiek ligt dat wel even anders. Daar hebben we veel meer te maken met de lange termijn. Ons uithoudingsvermogen wordt soms danig op de proef gesteld. Vragen aan het college worden steeds vaker laat of helemaal niet beantwoord of er komen vage non-antwoorden. Soms verdenk ik het gemeentebestuur er wel eens van dat dit bewust gebeurt, in de hoop dat de vragenstellers het zo zat zijn dat ze opgeven en misstanden zo snel worden vergeten. Niet dus. De aanhouder wint en Gemeentebelang wil deze rol best op zich nemen! Ook al worden we als lastig beschouwd. Zelfs de naam “Rupsje Nooitgenoeg” is ons al min of meer schetsend toebedeeld. Ik zie het maar als compliment want Gemeentebelang houdt wel vol waar anderen de strijd om duidelijkheid gefrustreerd hebben gestaakt. Het is heel simpel: Als je als college niets te verbergen hebt, kun je eerlijke, transparante en afdoende antwoorden geven, die niet meteen weer nieuwe vragen oproepen.

Raadsleden moeten controleren of het college zijn taken goed uitvoert. Zo staat het omschreven in de gemeentewet. Het college dient de raad te faciliteren. Dat is een vanzelfsprekendheid, geen gunst! Steeds vaker komt het voor dat het college belangrijke informatie niet binnen de afgesproken termijn aan de raad toe laat komen. Keer op keer moeten de raadsleden er weer zelf achteraan. Het schrijnend dieptepunt van afgelopen maand waren de resultaten van de derde audit over het project “nieuwbouw Stadhuiskwartier”. Terwijl het rapport al twee maanden geleden was verschenen, kregen de raadsleden het pas twee uur voor een raadsdebat onder ogen. Waarom? Los van het feit dat dit niet bepaald “netjes” is, wekt het ook nog eens wantrouwen in de hand. En waarom is er deze week wéér een rapportage verschenen, die voorzien is van het stempel “geheim”, terwijl de noodzaak daarvan zeker betwist kan worden.

Als oppositie hoor je de luis in de pels te zijn. Daar maak je vaak geen vrienden mee, maar het houdt ons als raad wel scherp. Doorvragen hoort daar wat ons betreft gewoon bij. En het roepen om meer transparantie ook!