appel aan collega-fracties!

Marcel

appel aan collega-fracties!

MarcelGemeentebelang doet dringend appel aan collega-fracties!

Vergeet de kledij die u al voor het openingsbal van het nieuwe stadskantoor heeft aangeschaft. Volg de ontwikkelingen van deze week. Bepaal dan of u nog volmondig achter de plannen kunt staan en hoe u het de inwoners van Deventer wilt uitleggen als het uiteindelijk allemaal toch nét even iets minder rooskleurig uit blijkt te pakken….

Sinds maanden vragen wij aandacht voor de te ambitieuze en financieel slecht onderbouwde plannen voor het stadskantoor. Lange tijd waren wij met de SP de enigen, die het plan ter discussie stelden. Afgelopen week hebben ook het CDA en TROTS afstand van het nieuwe stadskantoor genomen en ook GroenLinks twijfelt publiekelijk over haar steun aan het geheel.

De roep vanuit de bevolking om af te zien van te risicovolle plannen wordt steeds luider. Zo wordt op zondag 18 maart de manifestatie “het gezonde verstand” gehouden, om de Deventer gemeenteraad alsnog op andere gedachten te brengen.

Ook financieel analist Adriaan de mol van Otterloo wil Deventer voor meer onheil behoeden. Herhaaldelijk heeft hij cijfers opgevraagd die aan het nieuwe plan voor het stadskantoor te gronde liggen. Tevergeefs. Om alsnog inzicht in de werkelijkheid te krijgen heeft De Mol de gemeente voor de rechter gedaagd. Wij steunen het verzoek om openheid van harte. Zeker in deze tijd kun je niet vaak genoeg naar de cijfers kijken. De gegevens zijn nu alleen beschikbaar voor raadsleden, maar we hebben simpelweg niet de kennis in huis om ze te doorgronden en te controleren.

Waarom hangt er nou toch zo’n waas van geheimzinnigheid rond het Groote Kerkhof? Ik vrees het ergste. Aanstaande woensdag wordt de gemeenteraad bijgepraat over de financiële stand van zaken. Achter gesloten deuren en absoluut vertrouwelijk. In onze ogen een kwalijke zaak, die niet veel goeds voorspelt. Gooi de deuren maar open! De burger mag niet alleen, de burger móet zelfs weten hoe de vlag erbij hangt. Zeker omdat we op 21 maart 2012 belangrijke besluiten gaan nemen waarmee veel geld is gemoeid. Het filmtheater (investering 11,5 miljoen inclusief afkoop parkeerplekken) en natuurlijk het definitief ontwerp Stadhuiskwartier 73,5 miljoen inclusief alle bijkomende kosten.)

Onze financiële positie werd begin 2011 al door onze accountant als zorgelijk bestempeld. En die is, uitgaande van de recente stresstest, niet beter op geworden. Daar moet je toch als raadslid van een collegepartij ook zenuwachtig van worden……

Het is zeker nog geen gelopen koers! En daarom doe ik een dringend appel aan de leden van de gemeenteraadsfracties van PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie: Ga zondagavond – na de burgermanifestatie, na de geheime bijpraatsessie en na de rechtszaak van Adriaan de Mol van Otterloo – eens voor de spiegel staan en kijk uzelf diep in de ogen: Kunt u met de kennis van nu nog steeds volmondig “ja” zeggen tegen de ambitieuze, maar o zo gevaarlijke plannen voor het nieuwe stadskantoor? Het is laat, maar niet te laat om gezien de veranderde economische situatie afstand te nemen van gemaakte afspraken en geformuleerde standpunten. Durft u het daadwerkelijk aan om op dit moment de ogen voor de realiteit te sluiten en daarmee de financiële toekomst van heel Deventer in gevaar te brengen? Indien u al deze vragen met een duidelijk “ja!” beantwoordt, hoop ik dat u straks ook het lef hebt om voor de ogen en oren van heel Deventer de verantwoordelijkheid op u te nemen, voor het geval dat helaas toch nét misging en u het nageslacht met torenhoge schulden en een enorme financiële puinhoop heeft opgezadeld.

Meer informatie over de manifestatie “het gezonde verstand”Athene-aan-de-IJssel