art. 19 procedures niet verwerkt in bestemmingsplan

art. 19 procedures niet verwerkt in bestemmingsplan

Gemeente jaagt ondernemers onnodig op extra kosten

Bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied blijken veel art. 19 procedures niet te zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Bestaande bouwwerken die in het verleden volgens de regels zijn gerealiseerd, worden hiermee nu uitgesloten.  Het voorontwerp komt niet overeen met de huidige actuele en legale situatie. De gemeente heeft ervoor gekozen om het voorontwerp toch ter inzage te leggen. Dit betekent dat ondernemers actie moeten ondernemen om het bestemmingsplan aan te passen aan de actuele situatie.

Voor een gemeente die dienstverlening hoog in het vaandel heeft en die
de ondernemers in de gemeente Deventer niet met overbodige regels wil
confronteren, is dit een onbegrijpelijke gang van zaken. Ondernemers
zijn nu gedwongen gesprekken aan te gaan met ambtenaren, mogelijk een
zienswijze in te dienen en deskundige adviseurs te raadplegen.  Dit
geeft niet alleen extra kosten voor de ondernemers, maar ook voor de
gemeente Deventer. Algemeen plattelandsbelang vindt  dit een slechte
zaak en heeft de volgende  schriftelijke vragen gesteld.

 1. Klopt het dat in veel gevallen de art. 19 procedures niet zijn
  overgenomen in het voorontwerp?
 2. Wat gaat het college doen om deze fout te herstellen zonder extra lasten
  voor de ondernemers? Worden eventuele extra kosten voor de ondernemers
  vergoed door de gemeente?
 3. Waarom is er niet voor gekozen om eerst de geconstateerde fouten te
  herstellen, voordat het voorontwerp ter inzage wordt gelegd?
 4. Hoe wordt voorkomen dat deze situatie leidt tot veel (onnodige) extra
  zienswijzen?
 5. Wat zijn de extra kosten die de gemeente Deventer als gevolg van deze
  handelswijze moet maken voor het opstellen van het bestemmingsplan
  buitengebied?
 6. Wat is op dit moment de stand van zaken ten aanzien van de begrote
  kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied en de
  reeds gespendeerde uitgaven?