Bathmen nu minder geluidsoverlast

Bathmen nu minder geluidsoverlast

Super gedaan  inwoners van Bathmen en Liesbeth Grijsen. Na meer dan 3 jaar en mede ondersteuning via motie van Gemeentebelang Deventer krijgt Bathmen nu minder geluidsoverlast.
De geluidsschermen worden 3 meter hoog met aan beide zijden klimplanten. Richting het oosten verloopt het scherm verder van de weg en gaat over in een grondwal met bosplantsoen. Richting de Marsdijk gaat de grondwal weer over in een geluidsscherm. Zo vormt het geheel een groene coulis in het landschap.

Leefbaarheid in Bathmen

De gemeente trekt met de provincie Overijssel € 2,4 miljoen uit voor de extra geluidsmaatregelen bij Bathmen bovenop de wettelijk verplichte geluidswering.
De belangenvereniging Bathmen heeft het bewonersinitiatief genomen om extra (bovenwettelijke) geluidsmaatregelen langs de A1 te realiseren, zodat de geluidsoverlast in Bathmen minder wordt.

De planning

De 2e en 3e week van september wordt er geheid en geboord aan beide kanten van het viaduct aan de Gorsselseweg. Op werkdagen in de laatste 2 weken van september en de eerste week van oktober wordt er ook geheid ter hoogte van de Marsdijk.
In oktober worden er betonpalen geheid en grondwerk verricht voor de geluidswal ter hoogte van de Koersensweg en de Marsdijk en tussen de Gorsselseweg en de ijsbaan.
Op maandag 5 oktober van 9.00 – 16:00 uur wordt de betonnen ligger geplaatst bij het viaduct de Biddemanskolk aan de Gorsselseweg. De Gorsselseweg wordt die dag afgesloten.

De data van de hei-werkzaamheden zijn niet altijd exact aan te geven in verband met de planning en de weersomstandigheden.

Goed geregeld

Wethouder Liesbeth Grijsen: “De komende tijd gaan we merken dat er gewerkt wordt aan de geluidsschermen bij Bathmen. Dat geeft de nodige herrie. Daar moeten we even doorheen, daarna is het goed geregeld voor Bathmen. Belangenvereniging Bathmen, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en gemeente hebben zich daar met succes hard voor gemaakt.”