Bedrijfsruilverkaveling

Marcel

Bedrijfsruilverkaveling

MarcelVrijwillige ruilverkaveling als oplossing voor leegstand

Deventer gaat de mogelijkheden voor  bedrijfsruilverkaveling als één van de oplossingen voor de enorme leegstand van kantoorpanden onderzoeken. De gemeenteraad steunde gisteravond een motie, die door Gemeentebelang was ingediend. 

 

Deventer kent een enorme leegstand aan kantoorpanden. De laatste jaren is veel studie gedaan naar herontwikkeling van deze panden. Onder meer vanwege verplichtingen naar zittende huurders vaak zonder succes. Gemeentebelang ziet ruilverkaveling als middel om de impasse te doorbreken. Het ene kantoorpand krijgt weer volledige bezetting, het ander kan worden getransformeerd naar bijvoorbeeld woningen. Ook kunnen panden onderling worden “geruild “, waardoor bedrijven meer ontwikkelingskansen krijgen. De ervaringen met en de resultaten van de agrarische ruilverkaveling die in het verleden in het landelijk gebied zijn doorgevoerd, laten ons zien hoe het wél kan. 

Een (gedeeltelijk) leegstaand pand levert veel minder rendement op dan het bedrag waarvoor het in de boeken staat. Ruilverkaveling zou daarom voor verhuurders aantrekkelijk kunnen zijn. Ook wanneer het pand wordt getransformeerd naar een woonfunctie die in het algemeen een lager rendement heeft dan een bedrijfsfunctie, kan het saldo positief zijn. Dat komt omdat meer of alle beschikbare meters weer kunnen worden benut voor opbrengst uit het pand. 

Een vrijwillige ruilverkaveling die meerdere pandeigenaren (beleggers) bij elkaar brengen. De ene wil zijn zakelijke huurders afstoten en zich gaan richten op de woningmarkt. De ander heeft zijn kantoorpand vernieuwd en biedt aantrekkelijke kantoorruimte met de nieuwste technologische voorzieningen. Eventueel kan het proces worden begeleid door een projectbureau, waarbij bedrijven en gemeente samenwerken om eigenaren te “laten bewegen”.

Ook een variant met meerdere partijen behoort tot de mogelijkheden. De vraag is dan of er een gebieds- of investeringsfonds nodig is om het project te realiseren. Dit soort arrangementen komt steeds vaker voor in de gebiedsontwikkeling. De rol van de gemeente is in ieder geval die van het wijzigen van bestemmingsplannen (van bedrijfs- naar woonfunctie).