Begroting 2020

Begroting 2020

Complimenten aan onze wethouder Liesbeth Grijsen en de ambtenaren voor het opstellen van deze begroting, waarin alle financiële afspraken van het coalitie akkoord 2018 – 2022 zijn verwerkt. Het feit dat Den Haag minder geld dan begroot aan de gemeentes geeft, heeft het sluitend maken van de begroting behoorlijk gecompliceerd.
De begroting is afgelopen woensdag aangenomen met 29 stemmen voor en 8 stemmen tegen (VVD en DENK).
De financiële positie van de gemeente geeft geen reden tot zorg. Punten van aandacht blijven de uitputting van de reserves om de begroting sluitend te maken en de solvabiliteitsratio, geeft de weerbaarheid van de gemeente aan. In 2014 was de ratio nog 20% in 2018 16% en de verwachting voor 2023 is 12%, dit is ruim onder de kritische grens van 20%.

De begroting geeft geen ruimte voor extra wensen vandaar dat Gemeentebelang terughoudend is geweest met het indienen van moties/amendementen. Wij hebben een uitzonderingen gemaakt voor het behoud van het Speelgoedmuseum. Het Speelgoedmuseum is een icoon voor Deventer, als het gesloten wordt zal het niet meer terugkomen. Vandaar dat Gemeentebelang besloten heeft om het amendement voor het behoud van het Speelgoedmuseum mede in te dienen.
Gezamenlijk zullen Gemeentebelang, Deventer Belang en GroenLinks kijken naar de financiële dekking om per 1-1-2022 de hondenbelasting af te schaffen.