Behandeling in de raad van het uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024

Behandeling in de raad van het uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024

Afgelopen woensdag 18 november 2020 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Cultuur vastgesteld. Vanuit Gemeentebelang Deventer is daaraan voorafgaand een motie en een amendement ingediend, die beide door de gemeenteraad zijn aangenomen. De motie omvatte de samenwerking tussen de culturele instellingen. We zagen in het uitvoeringsprogramma samenwerkingsverbanden vermeld staan en het is goed om te constateren dat er samenwerking is bij de uitvoering binnen en tussen programma’s.

Echter van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, wijze van inkoop/aanbesteding, horecafunctie en marketing is in de meeste gevallen nog steeds geen sprake. Hiertoe was destijds op 19 juni 2019 wel opgeroepen in de aangenomen motie “Samenwerking Culturele Instellingen”. Deze instellingen laten geld liggen door binnen deze taakgebieden niet samen te werken om synergievoordelen te behalen. Tegelijkertijd geeft de meerderheid aan, dat ze te weinig subsidie ontvangen.

Dit was voor ons de reden om nogmaals een motie met aanpassing over dit onderwerp in te dienen, die wat verder gaat dan de vorige, Door verregaande samenwerking kunnen de instellingen financiële synergievoordelen behalen. Daarmee kunnen de tekorten, die een aantal instellingen aangeven, voor een fors deel opgelost worden.

Het amendement dat wij ingediend hadden en aangenomen is, gaat over de fasering van het Uitvoeringsprogramma Cultuur. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de culturele instellingen een vierjarige subsidiebeschikking zouden krijgen. Wij zijn echter van mening dat het niet verstandig is om dit nu te doen, omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld over diverse gebouwen waarin culturele instellingen gehuisvest zijn. Hierover gaat de gemeenteraad nog beslissingen nemen. Ook de hierboven genoemde ontbrekende verregaande samenwerking op de bedrijfsvoering met financiële synergievoordelen moet verder uitgewerkt worden.

Daarom hebben wij voorgesteld dat er voor 2021 een één jarige subsidiebeschikking komt en voor de periode 2022-2024 een driejarige subsidiebeschikking. Het jaar 2021 moet dan benut worden om duidelijkheid te krijgen op alle punten. We kunnen dan weloverwogen beslissingen nemen om daarna met vertrouwen een driejarige subsidiebeschikking te geven aan de culturele instellingen.

Wij gaan ervan uit dat met de uitvoering van de motie en de aangepaste fasering in het Uitvoeringsprogramma Cultuur er in 2021 meer duidelijkheid en inzicht wordt verkregen en de al jarenlang durende onrust en problemen in de Deventer cultuursector daarna (grotendeels) tot het verleden zullen gaan behoren.