Behoud en nieuwbouw Sluiskwartier

Harry

Behoud en nieuwbouw Sluiskwartier

HarryBehoud en nieuwbouw Sluiskwartier

De cultuurhistorische panden aan het Pothoofd blijven overeind. Andere panden worden gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw. Een wijs besluit van de gemeenteraad, waar Gemeentebelang ook helemaal achter staat.

De ‘tijdelijke’ Wilhelminabrug garage krijgt door het besluit van de raad een permanent karakter. Vooral het draagvlak van de bevolking voor dit plan was voor Gemeentebelang heel belangrijk. Het voorstel kan ook snel tot ontwikkeling worden gebracht. Onze fractie is blij dat een historische plek in de stad op een verantwoorde wijze wordt aangepakt/vernieuwd en er een einde gekomen aan een lange periode van onduidelijkheid.