Bestemmingsplan buitengebied

Liesbeth

Bestemmingsplan buitengebied

LiesbethBestemmingsplan buitengebied afgerond

De gemeenteraad is deze week akkoord gegaan met het bestemmingsplan buitengebied. Hierin is de ontwikkelingsruimte voor iedereen die woont en werkt in het buitengebied van Deventer voor de komende tien jaar vastgelegd.

De gemeenteraad heeft ruim de tijd genomen om dit belangrijke plan vast te stellen en dat was niet voor niets. Hierdoor kon zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen aan wensen van individuele bedrijven in het buitengebied. Daarnaast zijn er enkele belangrijke pijnpunten uit het voorstel gehaald. Zo is het nu mogelijk om (onder voorwaarden) een boerenbedrijf op of aan de es uit te breiden tot 1,5 ha. Ook wordt dit najaar archeologiebeleid aan de raad voorgelegd en geformaliseerd, waardoor vastgelegd wordt dat altijd met de meest actuele verstoringskaarten wordt gewerkt.

Helaas is het niet gelukt om voor productiebossen de bestemming “bos” op te nemen in het bestemmingsplan. Landgoedeigenaren zien hun bos nu bestemd als “natuur” en vrezen hierdoor voor hun opbrengst uit productiebos, die ze hard nodig hebben voor het onderhoud van de landgoederen. Ook is het niet gelukt om voor kleine bedrijfsuitbreidingen op de es een uitzondering te maken. Wel worden windmolens landschappelijk ingepast en komt er over twee jaar een evaluatie van het essenbeleid.

Vanuit Gemeentebelang kijken we terug op een constructief proces, waarin met alle fracties op een zeer plezierige wijze is samengewerkt om te komen tot een plan.