Bibliotheek Okkenbroek

Bibliotheek Okkenbroek

AlieBibliotheek Okkenbroek

Gemeentebelang is deze week onaangenaam verrast door de aankondiging dat de bibliotheek in Okkenbroek binnen zeer korte tijd haar deuren zal sluiten. Het nieuws kwam niet alleen voor de partij, maar ook voor de inwoners van Okkenbroek volkomen onverwacht. 

Gemeentebelang vraagt zich af of er vooraf overleg  is geweest over het tijdspad, de gevolgen en mogelijke alternatieven. Bij de besluitvorming over de nieuwbouw van de bibliotheek in Deventer is in 2012 toegezegd dat de kernen hun eigen bieb zouden behouden. Nu wordt de bibliotheek in Okkenbroek alsnog – mogelijk nog voor de schoolvakantie –  met sluiting bedreigd. Gemeentebelang heeft zich altijd sterk gemaakt voor het behoud van voorzieningen in de kernen en zal daarom ook tijdens de behandeling van de voorjaarsnota volgende week met een motie komen om de sluiting af te wenden. 

Vooruitlopend op het debat in de raad heeft Gemeentebelang het College om opheldering gevraagd: 

Schriftelijke vragen artikel 45 gemeente Deventer: 

  1. Bent u geïnformeerd over de versnelde sluiting van de bibliotheek in het Noaberhuus en de termijn waarbinnen dit zou gebeuren?
  2. Heeft u voorwaarden gesteld aan het behoud van de bibliotheekvoorziening in Okkenbroek?
  3. Heeft er overleg plaatsgevonden met Plaatselijk Belang Okkenbroek over het sluiten van de bibliotheekvoorziening in het Noaberhuus?
  4. Wat zijn de consequenties van het sluiten van de bibliotheek voor het Noaberhuus? Wat gaat u doen om deze consequenties zoveel mogelijk te beperken en de levensvatbaarheid van het Noaberhuus zoveel mogelijk te versterken?
  5. Juist in een dorp als Okkenbroek is de ontmoetingsfunctie van een bibliotheek van belang. In welke vorm wordt hier nu in voorzien?
  6. Is er gedurende de komende zomervakantie een bibliotheekvoorziening in Okkenbroek?
  7. Bij de besluitvorming over nieuwbouw bibliotheek in Deventer is toegezegd dat de bibliotheekvoorzieningen in de dorpen intact zouden blijven. Hoe rijmt u deze actie met de belangrijke toezegging uit 2012?
  8. Heeft u de OBD gevraagd alternatieven te onderzoeken om de bibliotheek in Okkenbroek in tact te laten ?