bijdrage van Liesbeth Grijsen tijdens de politieke markt

Liesbeth

bijdrage van Liesbeth Grijsen tijdens de politieke markt

LiesbethDe volledige bijdrage van Liesbeth Grijsen tijdens de politieke markt.

Dat gemeenten andere spelregels hanteren dan het bedrijfsleven is bekend. De spelregels bij het rentebeleid doen me zeer de wenkbrauwen fronsen. De gemeente rekent een omslagrente van 5%. In principe kostendekkende heffingen, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, worden hierdoor 5% duurder voor de burger. De extra opbrengsten die hierdoor ontstaan worden gestort in de egalisatiereserve rente. Deze reserve wordt gebruikt om de begroting structureel sluitend te maken.

Daar waar deze extra middelen worden ontvangen voordat ze worden uitgegeven, kun je wat vinden van de extra lastenverhoging die ermee gepaard gaat, maar gaat het tenminste nog gepaard met echt geld.

De gemeente Deventer gaat een stapje verder en neemt alvast een voorschot op de toekomst. Het is, alsof het budgetadviesbureau bij een klant in schuldsanering met eigen huis zegt: Neem maar een extra overwaarde hypotheek op je huis. Je hoeft dan niets te minderen op je uitgavenpatroon en misschien wordt straks je huis wel meer geld waard en komt het allemaal wel weer goed.

In de rentenota staat: een verlaging van de omslagrente zorgt voor een lagere voeding van de egalisatiereserve rente en dit gaat ten koste van de financiële soliditeit. Maar een omslagrente van 5% op niet in exploitatie genomen gronden en bouwgronden, is helemaal niet solide!

Grond die 10 jaar geleden 10 miljoen euro waard was, is volgens het Deventer systeem van rentebijschrijving nu meer dan 15 miljoen waard. Deze waardestijging is de afgelopen jaren gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. Het probleem ontstaat op het moment dat de grond in exploitatie wordt genomen. Dan blijkt dat de grond helemaal niet zoveel in waarde is gestegen, blijkt de overwaardehypotheek nutteloos en zitten we met de gebakken peren ofwel verliesvoorzieningen en afwaardering.

De commissie BBV heeft in haar notitie rente geadviseerd om geen rente toe te rekenen aan de grondexploitatie. Een alternatief zou kunnen zijn om wel het systeem van renteomslag te hanteren, deze opbrengst niet aan te wenden in de begroting, maar in een aparte reserve te storten, die alleen gebruikt mag worden om verliezen in grondexploitaties te compenseren.

In 2013 werd 4,3 miljoen euro bijgeschreven op de waarde van bouwgrond. Zonder deze overwaardehypotheek, die zorgt voor een positief renteresultaat, wat via de egalisatiereserve rente grotendeels gebruikt wordt om de begroting sluitend te krijgen, heeft Deventer een flink tekort. We houden ons voor de gek. De provincie heeft dit afgelopen voorjaar al geconstateerd, de Commissie BBV heeft het in haar rentenota geconstateerd en het is hoog tijd dat we ophouden met het uitgeven van geld wat we niet hebben.