BOERENPROTEST

BOERENPROTEST

Niet alleen vandaag, maar ook in de komende tijd, worden er op diverse plaatsen in het land acties georganiseerd,  zowel door regionale als landelijke boeren-actiegroepen. Het stikstofbeleid is daarin een belangrijk speerpunt. Boeren laten massaal van zich horen omdat ze het niet eens zijn met het uitgestippelde beleid. 
Gemeentebelang Deventer ondersteunt de acties zonder geweld en is van mening dat ondernemers zich moeten kunnen blijven ontwikkelen. Dit moet in de juiste balans gebracht worden, zodat ook bouwend Nederland door kan en natuur behouden blijft. Het bestaande rekenmodel (Aerius) voor het stikstofbeleid bepaalt in hoge mate de ontwikkelmogelijkheden die ondernemers hebben voor wat betreft ammoniak. De vergunningverlening is hieraan gekoppeld en dat geldt ook voor het voorgenomen stikstofbeleid. Met dit model wordt bepaald welke bedrijven teveel stikstofoverlast veroorzaken in natuurgebieden die zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. De Commissie Remkes zegt het volgende over dit rekenmodel: “Aerius doet een poging de werkelijkheid te benaderen, maar is in belangrijke mate gebaseerd op aannames.” Ondanks het feit dat het rekenmodel in belangrijke mate uitgaat van aannames, wil de overheid hierop vergaande maatregelen baseren voor ondernemers.
Gemeentebelang vindt het uitermate belangrijk dat maatregelen wetenschappelijk goed onderbouwd zijn en gebaseerd worden op metingen. Het mag niet zo zijn dat over vijf jaar blijkt dat de werkelijkheid toch heel anders in elkaar steekt. Omdat landelijk op dit moment de stikstofdepositie niet gemeten maar berekend wordt, moet er volgens Gemeentebelang hiernaar onderzoek gedaan worden. We hopen dat dan wetenschappers van meerdere instituten uit binnen- en buitenland zullen aansluiten waarbij dan feiten i.p.v. aannames de basis vormen voor stikstofbeleid in Nederland.  Ook in andere gemeentes zou zo’n oproep moeten plaatsvinden!