boycot raadsexcursie Zutphen

Marcel.jpg

boycot raadsexcursie Zutphen

Marcel.jpgPersbericht 30 juni 2011

APB boycot raadsexcursie windmolens Zutphen

APB heeft besloten niet deel te nemen aan de extra excursie afgelopen
woensdag in de vooravond naar  de
windmolens in Zutphen. De reden is dat wethouder Pierey heeft nagelaten de
bewoners van 't Bramelt uit te nodigen om mee te gaan.

Daarmee heeft de
wethouder dezelfde fout gemaakt als in het begin van het jaar toen deze
bewoners in de krant moesten lezen dat het college van B&W een plan had
ingediend bij de raad om tegen hun woonwijk aan een windturbinepark te
ontwikkelen.

De wethouder heeft destijds zijn fout volmondig erkend en
beterschap beloofd. Hij heeft zich vervolgens ook keurig ingespannen om de
bewoners goed te informeren. Dat hij nu opnieuw in de fout gaat is
onbegrijpelijk. Het excuus van de wethouder dat de bewoners hem eerder hebben
laten weten geen behoefte hebben aan een hen aangeboden nieuw "informatiemoment"
snijdt geen hout.

De bewoners hebben toen alleen laten weten geen belangstelling
te hebben voor een algemene voorlichtingsavond voor de hele wijk nadat de
wethouder al met 5 vertegenwoordigers van de wijk had gesproken. De bewoners
hadden nu de gelegenheid moeten krijgen zelf te beslissen of ze mee wilden doen
aan de nieuwe extra raadsexcursie of wellicht op een andere manier van
eventuele nieuwe informatie kennis te nemen.

Na de
eerste faux pas van de wethouder hebben alle raadsfracties, ook het APB, zich
enorm ingezet om in persoonlijke contacten met de vertegenwoordigers van de
wijk de plooien glad te strijken, kennis te nemen van de bezwaren en gevoelens
van de wijk, te zoeken naar oplossingen, de dialoog te bevorderen en serieus
aandacht aan hun problemen te besteden. De daardoor opgebouwde goodwill van de
gemeentelijke politiek wordt door de wethouder nu weer teniet gedaan. Door de
bewoners voor de tweede maal niet eens te informeren laat wethouder Pierey
opnieuw onnodige escalatie ontstaan.

Omdat het APB duidelijk afstand wil nemen van deze flagrante
schending van het vertrouwen van de burgers heeft ze de
wethouder woensdagmiddag laten weten niet meer mee te zullen gaan met de
raadsexcursie. APB accepteert niet dat de betrokken bevolking buiten spel wordt
gezet bij politieke besluitvorming en heeft dat op die manier nog eens
duidelijk gemaakt!

30 juni 2011/APB Jaap van Duin