Chronologisch overzicht formatieproces

Chronologisch overzicht formatieproces

21 maart 2018: 
Gemeentebelang wint de gemeenteraadsverkiezingen. Met opnieuw zeven blijven we de grootste fractie in de raad.

23 maart 2018:
Alie Zandstra wordt gevraagd om het informatieproces te begeleiden.

5 april 2018
Het advies van informateur Zandstra: Onderzoek een coalitie van Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66. Om slagkrachtiger te zijn, de werkdruk van het college te verminderen en meer verbinding met de samenleving te krijgen, adviseert zij om te zoeken naar een vijfde collegepartij en daarmee een vijfde wethouder. Henk Gossink gaat als formateur aan de slag.

17 mei 2018
Hoewel er grote stappen zijn gezet en de partijen inhoudelijk op zeer veel punten overeenstemming hebben bereikt, stapt de VVD uit het formatieproces. Struikelblok is de keuze van de vijfde wethouder.

19 mei 2018
Na het vertrek van de VVD stellen de resterende partijen (Gemeentebelang, PvdA en D66) Martijn Dadema voor als nieuwe informateur.

23 mei 2018
De voltallige gemeenteraad neemt het voorstel van Gemeentebelang, PvdA en D66 over en vraagt de burgemeester Dadema van Raalte de mogelijkheden van een nieuwe coalitie te onderzoeken.

6 juni 2018:
Het advies van informateur Dadema: Start een formatieproces met Gemeentebelang, PvdA, GroenLInks, D66 en CDA.

9 juni 2018:
Henk Nijhof neemt de taak als formateur op zich. Onder zijn leiding werken de partijen aan een akkoord.

3 juli 2018:
De partijen maken bekend dat er een akkoord ligt. Deventer krijgt een college bestaande uit Gemeentebelang, PvdA, GroenLInks, D66 en CDA. De portefeuilleverdeling is bekend.

11 juli 2018:
De gemeenteraad stemt in met het bestuursakkoord. De wethouders worden beëdigd.