Geheimhouding cijfers Stadskantoor

Marcel

Geheimhouding cijfers Stadskantoor

MarcelCOLLEGE BELEMMERT RAAD IN CONTROLERENDE TAAK!

Gemeentebelang is zeer ontstemd over de weigering van het college om mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek naar de bouwkostenraming en exploitatielasten-berekening van het stadskantoorplan.

Wij zitten aan de vooravond van de zeer belangrijke beslissing over de bouw van het nieuwe stadskantoor. Een geringe tegenslag kan jarenlang aanzienlijke gevolgen hebben voor leven en welzijn van de inwoners van onze gemeente. De fractie Gemeentebelang neemt haar controlerende taak in dit proces bijzonder serieus en wil dan ook precies weten waar we JA tegen moeten zeggen.

Raadsleden beschikken niet over voldoende kennis om alle stukken (bouwkostenraming etc.) exact te kunnen doorgronden. Dat hoeven zij ook helemaal niet, want in geval van nood kunnen zij altijd deskundigen inschakelen. Door een onafhankelijke extern bureau nog eens goed naar de financiƫle onderbouwing van de plannen laten kijken, kunnen fouten worden voorkomen en kan veel gemeenschapsgeld worden bespaard. Gemeentebelang wil deze weg begaan, maar wordt hierin ernstig belemmerd dan wel tegengewerkt door het College.

Het door onze fractie ingeschakelde bureau Bremen Bouwadviseurs (BBA) Rotterdam kan op korte termijn geen advies uitbrengen omdat de gemeente weigert noodzakelijke informatie te verstrekken. Het college geeft de stukken niet vrij of in een gewerkte versie, waaruit alle cijfers zijn verwijderd. BBA zou derhalve alles vanaf de tekeningen opnieuw moeten opzetten, een klus die met veel tijd en kosten gepaard gaat.

Op basis van de overhandigde stukken kan BBA niet oordelen of de toekomstige huisvestingslasten van dit ontwerp binnen het gestelde budget zullen blijven! Vanwege de complexiteit van de materie biedt ook een aangeboden gesprek met de projectleider geen soelaas.

Gemeentebelang hecht veel waarde aan een onafhankelijk onderzoek van de cijfers voordat er tot een besluit voor of tegen de bouw van het stadskantoor kan worden overgegaan. Om tegenmoet te komen aan de door de vorige week door de raad bekrachtigde geheimhouding, heeft de fractie een tegenvoorstel gedaan: Het bureau BBA tekent een geheimhoudingsverklaring en rapporteert alleen aan de raad. Ook dit voorstel is echter door het College afgewezen! Zeker gezien de wankele financiƫle positie van de gemeente vinden wij de handelswijze van het gemeentebestuur onbegrijpelijk en onbehoorlijk!

Tot op heden heeft het college niet echt uitgeblonken in openheid en transparantie. De geloofwaardigheid staat onder druk. Tweederde van de Deventernaren ziet het nieuwe stadkantoor niet zitten, door de geheimhouding zal het draagvlak er niet beter op worden!