Combiplan

Combiplan

Bestemmingsplan Combiplan buitengebied Deventer 1
Realisatie van efficiency, kortere doorlooptijd en kostenreductie
In juli 2017 heeft Harry ten Have van Gemeentebelang een motie ingediend waarin de vraag gesteld is om “veegplannen” op te stellen. Het betreft hier niet een plan om aan te geven, dat er fysiek geveegd wordt, maar voornoemd ‘veegplan’ is een bestemmingsplan waarin ruimtelijke ontwikkelingen van verschillende initiatiefnemers binnen één plangebied worden gebundeld. Een nadere naam voor veegplan is combiplan.
Zo is in de raadsvergadering van 25 september jl. het 1e Combiplan Buitengebied Deventer 1 vastgesteld en aangenomen.
Het voordeel van een ‘veegplan’ is: efficiency, kortere doorlooptijd en kostenreductie. Kostenreductie zowel voor de gemeente, als voor de indieners omdat de leges voor het plan nu omgeslagen wordt over de indieners. Door deze manier van werken wordt voor alle gewenste ontwikkelingen één procedure doorlopen. De gemeente bepaalt zelf de frequentie waarmee wordt geveegd, bijvoorbeeld één of twee keer per jaar. Het werken met veegplannen zorgt voor een snellere manier van het afhandelen van initiatieven tot ruimtelijke ontwikkeling. Combiplan 1 omvat 5 locaties in Lettele en Bathmen.
Het was voor ons als Gemeentebelang weer een bewijs van een goed initiatief van onze partij uit 2017 om nu het eerste combiplan ter goedkeuring voorgelegd te krijgen. 
Hierbij kan opgemerkt worden, dat er geen zienswijzen op dit plan zijn ingediend, m.a.w. het combiplan is door de initiatiefnemers goed gecommuniceerd met de buurt, en is als hamerstuk geagendeerd heeft. Wij hebben als Gemeentebelang het bestemmingsplan “Combiplan Buitengebied Deventer 1” dan ook goedgekeurd.
Klik HIER voor verdere informatie op de site Gemeente Deventer.
Bert Roetert 

 Lettele