Contact

Contact

Gemeentebelang vindt het contact met de leden en de overige inwoners van Deventer heel belangrijk. Niet alleen in verkiezingstijd. Daarom organiseren wij geregeld inloopavonden in de buurten, wijken en dorpen. Wilt u de fractie al eerder spreken, neem dan contact op met één van onze raadsleden. U kunt in onderstaand overzicht het aanspreekpunt van Gemeentebelang in uw omgeving vinden. Heeft u een inhoudelijke vraag? Neem dan contact op met één van de fractieteams. U kunt ons ook altijd bereiken via een mail naar info@gemeentebelangdeventer.nl.
Contactpersonen Gemeentebelang per wijk/dorp
Wijk 1 ( Binnenstad/De Hoven): Hennie Eltink
Wijk 2 ( Zandweerd): Bert Roetert
Wijk 3 (Voorstad): Peter Onvlee
Wijk 4 (Rivierenwijk en Bergweide): Gerben Beunk
Wijk 5 (Keizerlanden/Borgele Platvoet): Erik Smeenk
Wijk 6 (Colmschate Noord/Vijfhoek): Marco Schoemans

Wijk 7 (Colmschate Zuid): Harry ten Have
wijk 8 (Buitengebied Diepenveen, Schalkhaar, Okkenbroek, Lettele en Bathmen): Erik Stegink en Bas van Swigchem

Contactpersonen Gemeentebelang per onderwerp
Fractieteam Sociaal
Thema’s: Inkomensvoorziening, Arbeidsmarkt, Budget Advies Dienst, Meedoen, Jeugdzorg, Jeugd en Onderwijs
Teamleden:
Marco Schoemans, Hennie Eltink, Bert Roetert, Harry ten Have

Fractieteam Bestuur
Thema’s: Financiën, Burger en Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid
Teamleden: Peter Onvlee, Erik Stegink, Erik Smeenk, Hennie Eltink 

Fractieteam Ruimte
Thema’s: Leefomgeving, Milieu, Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening, Economie, Cultuur, Herstructurering en Vastgoed
Teamleden: Erik Stegink, Erik Smeenk, Henny Eltink, Harry ten Have, Gerben Beunk

Contactgegevens
Liesbeth Grijsen, wethouder, eg.grijsen@deventer.nl
Peter Onvlee (fractievoorzitter), 06-14998045, pr.onvlee@gemeenteraaddeventer.nl
Erik Stegink, 06-53509938, e.stegink@gemeenteraaddeventer.nl
Erik Smeenk (fractiesecretaris), 06 28946468, gh.smeenk@gemeenteraaddeventer.nl
Hennie Eltink, 06-37228413, h.eltink@gemeenteraaddeventer.nl
Marco Schoemans,06-51855646, mfj.schoemans@gemeenteraaddeventer.nl
Harry ten Have, 06-51346628, ham.tenhave@gemeenteraaddeventer.nl
Bert Roetert, 06-11787585, a.roetert@gemeenteraaddeventer.nl

Fractieopvolgers
Bas van Swigchem, 06-20390042, b.vanswigchem@gemeenteraaddeventer.nl
Gerben Beunk, 06-54228335, g.beunk@gemeenteraaddeventer.nl

Bestuur:
Voorzitter: Willem Janssen, janssenhobert@planet.nl
Secretaris: Louise Trompert, Hunneweg 4, 7433 RS Schalkhaar, 0570-531352, louisetrompert@hotmail.com
Penningmeester: luux@hotmail.nl
Algemene bestuurslid: Arnaud Faddegon, arnaud@faddegon.com
Algemene bestuurslid: Karin Lueks, k.lueks@home.nl

Ledenbrief:
Speciaal voor de leden brengt Gemeentebelang regelmatig een ledenbrief uit met onder meer actuele informatie over het bestuur en de fractie. Zo bent u als lid als eerste op de hoogte van Gemeentebelang-nieuws. Wilt u de ledenbrief ontvangen? Meld u nu aan via info@gemeentebelangdeventer.nl. Voor onze niet-digitale leden versturen we de ledenbrief natuurlijk ook per post.
Heeft u opmerkingen over de inhoud of tips, neem dan contact op met Steffie Schoemans, redactie@gemeentebelangdeventer.nl
 
Internet:
Wout Brandsma, webbeheer en vormgeving