Corona

Corona

Gemeentebelang is blij met de daadkracht van het College bij de aanpak van de gevolgen van de Corona. Het virus treft ook de Deventer samenleving keihard. We zijn dankbaar voor de vele helpende handen van professionals en betrokken inwoners die spontaan hun hulp aanbieden. We staan achter de ondernemers die de financiële gevolgen ondervinden van de ingrijpende maatregelen die getroffen moeten worden. Het is goed om te zien dat ze niet alleen staan. Met het bekendmaken van het uitstellen van de betaling van de gemeentelijke heffingen voor ondernemers geeft het college een duidelijk teken af. Ook wordt er ingezet op goede informatieverstrekking. Maar daarmee zijn we er zeker niet. Voor en achter de schermen wordt er hard gewerkt om de best mogelijke zorg te verlenen en de maatschappelijke en economische gevolgen voor eenieder zoveel mogelijk te beperken. De gemeente pakt haar rol. Met lef en liefde voor Deventer. We hebben enorm veel waardering voor alle ondernemers, instellingen, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en alle vrijwilligers die heel hard werken om alle vitale functies overeind te houden. Bedankt voor de enorme inzet van de afgelopen dagen en sterkte bij alles dat nog op ons afkomt.