Creatief boekhouden Margriet de Jager

Marcel

Creatief boekhouden Margriet de Jager

{plusone}

MarcelCreatief boekhouden met wethouder Margriet de Jager

Marcel Elferink stelt de huisvestingskosten van het nieuwe stadskantoor opnieuw ter discussie en dient schriftelijke vragen in……

 

In oktober 2011 is een meerderheid van de Deventer gemeenteraad akkoord gegaan met het voorontwerp voor het nieuwe stadkantoor. Onze fractie (toen nog Algemeen Plattelands Belang) samen met het CDA en de SP heeft het licht niet op groen gezet voor het enorme complex aan het Grote Kerkhof. Architect Michiel Riedijk is de laatste maanden druk bezig om het ontwerp verder uit te werken. Binnenkort mag de raad zich uitspreken over het definitief ontwerp. Gemeentebelang maakt zich ernstige zorgen over financiële haalbaarheid van het hele plan en de gevolgen die onze gemeente ondervindt als het wederom op een fiasco uitdraait. Helaas worden we keer op keer door het College aan het lijntje gehouden. Antwoorden worden niet gegeven of zodanig bewerkt dat het bijna onmogelijk is om een zuiver overzicht te krijgen van alle kosten en vooral van de toekomstige (extra) uitgaven in relatie tot de gemaakte kosten in het verleden. Voor Gemeentebelang aanleiding om schriftelijke vragen te stellen.

Het afgelopen jaar heeft onze fractie herhaaldelijk om opheldering gevraagd over de daadwerkelijk gemaakte kosten aan huisvesting van het ambtelijk apparaat. We wilden inzicht in alle cijfers: wat zijn we nu kwijt en wat gaan we in de toekomst betalen? Een dag, inderdaad een enkele dag, voor de raadsbehandeling in oktober kregen we een overzicht opgestuurd dat we nog eens grondig hebben uitgeplozen. Verbijsterd hebben we moeten vaststellen dat de afgelopen jaren er stelselmatig een te hoog bedrag als kosten in de begroting is opgenomen en dat het behaalde overschot als reserveringen is weggeschreven.

Exclusief de reserveringen komt het er op neer dat de huisvesting in 2008 zo’n € 6,7 in plaats van de opgegeven € 7 miljoen heeft gekost. In 2009 is er € 7,1 in plaats van de opgegeven € 7,9 miljoen uitgegeven en in 2010 maar 6,8 in plaats van de opgegeven € 8,0 miljoen. De cijfers van het afgelopen jaar ontbreken nog. Door niet de werkelijke kosten te bekijken, maar uit te gaan van de vooraf ingeschatte (begrote) kosten, ontstaat er een uiterst vertekend beeld. In een interview in De Stentor van zaterdag 8 oktober 2011 zegt de wethouder: ”Een nieuw stadskantoor kost miljoenen, maar uiteindelijk gaat het erom dat de huisvestingskosten van de gemeente dankzij de nieuwbouw dalen.”
De wethouder gaat daarbij niet uit van de “werkelijke “ maar van de “begrote” huisvestingslasten, waarmee er dus een papieren bezuiniging wordt gerealiseerd.
De daadwerkelijke huisvestingslasten zullen na nieuwbouw fors stijgen !
Ons rest de conclusie dat mevrouw de Jager zeer goed is in het creatief boekhouden!
Wij willen zelfs een stap verder gaan en vragen ons af of de raad in dit geval niet bewust is misleid.

We eisen duidelijkheid, geen gegoochel met getallen maar volstrekt heldere cijfers. Dat moet de basis zijn waarop de raad zich binnenkort over het uitgewerkte plan van Michiel Riedijk kan buigen.

Voor het lezen van de ingediende schriftelijke vragen: kik hier