Daadkrachtig en waardig

Alie

Daadkrachtig en waardig

AlieDaadkrachtig en waardig

Gemeentebelang staat volledig achter het besluit van het  college van B en W om 250 vluchtelingen noodopvang  te bieden aan de Laan van Borgele. We vinden dat ons college hiermee daadkracht heeft getoond.

Al in september heeft Gemeentebelang laten weten dat we niet voor onze verantwoordelijkheid zullen weglopen als het Centraal Orgaan Asielzoekers in Deventer aanklopt voor noodopvang. Als het kan door verdere uitbreiding van het AZC in Schalkaar en als het moet door te zoeken naar andere locaties in de gemeente waar alle benodigde voorzieningen voor een menswaardige opvang aanwezig zijn. Het wegstoppen van deze kwetsbare groep in leegstaande bedrijfshallen ergens achteraf op een industrieterrein was in september en is ook nu nog voor Gemeentebelang geen optie.  

De locatie aan de Laan van Borgele voldoet aan onze voorwaarden. Ook de wijk zou met de opvang moeten kunnen leven. Tijdens de informatieavond bleek dat mensen met veel vragen zitten. En dat mag. Er komen niet vaak 250 bijzondere mensen met verschillende achtergronden in je buurt wonen. Het is goed dat mensen vragen stellen over allerlei praktische zaken en hun ongerustheid kenbaar maken.  Het is goed dat het  college deze vragen niet uit de weg gaat en probeert  om met de omwonenden tot een constructieve oplossing te komen. De communicatie met buurtgenoten is van groot belang. Dat is afgelopen woensdag wel gebleken. 

Ook ik was op de informatieavond aanwezig en ik was aangenaam verrast door de vele positieve reacties. Mensen boden zich spontaan als vrijwilliger aan of  staken het college een hart onder de riem.   Maar er is nog veel  te doen!  Nu ze een dak boven het hoofd  hebben,  moeten we gaan werken aan  een toekomstperspectief . Daarom  hamert Gemeentebelang  op extra inspanningen om de doorstroming vanuit het AZC te bevorderen.  Daarvoor is  niet  alleen samenwerking nodig tussen  de gemeente , COA,  vluchtelingenwerk  en de inwoners van Deventer  nodig,  maar zeker ook een open mind.  

Ik kijk met trots terug op een heftige week. Met een daadkrachtig gemeentebestuur en de waardige manier waarop er vanuit de bevolking op het nieuws is gereageerd.