Dank aan de onderhandelaars!

Dank aan de onderhandelaars!

Beste mensen,
Op 21 maart werd Gemeentebelang opnieuw de grootste fractie binnen de Deventer gemeenteraad. Weer zeven zetels. Met het coalitieakkoord in handen weten we dat deze overwinning uiteindelijk ook echt een plek in het nieuwe college heeft opgeleverd. Het duurde lang en het was zeker niet eenvoudig. Uiteindelijk ligt er een pakket dat geen afbreuk doet aan onze idealen en waarin ik veel van onze wensen uit het verkiezingsprogramma terug zie komen. Dank en heel veel hulde aan onze onderhandelaars Liesbeth Grijsen (lijsttrekker) en Peter Onvlee (fractievoorzitter) en de rest van de fractie die zich met veel passie en energie voor het behalen van dit mooie resultaat hebben ingezet.
Willem Janssen, voorzitter Gemeentebelang