de burgemeester en ambtenaar naar Uganda?

Erik

de burgemeester en ambtenaar naar Uganda?

ErikOpheldering gevraagd over Afrika-trip

Moeten de inwoners van onze gemeente opdraaien voor een uitstapje van de burgemeester en een ambtenaar naar Uganda? Deze vraag houdt de gemoederen niet alleen Deventer, maar ook in de Tweede Kamer vandaag bezig. Gemeentebelang wil een eind aan alle speculaties en eist opheldering over de daadwerkelijke kosten ten laste van de Deventer gemeenschap.

 

Een acht dagen durende reis naar Oost-Afrika, all-inclusive. Burgemeester Heidema is er vandaag aan begonnen, samen met een ambtenaar van onze gemeente en twee mensen van hulporganisaties. Doel van het uitstapje is te onderzoeken of er in de toekomst mogelijk kan worden samengewerkt met lokale bestuurders. Niet alleen in het belang van onze gemeente, maar in het belang van heel Nederland. Heidema treedt in Uganda op namens of in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En zolang die de kosten voor de reis betaalt, lijkt er weinig aan de hand. Toch stelde de VVD-fractie in de Tweede Kamer het onderwerp vandaag ter discussie. De partij wil weten of de verkenningsmissie met gemeenschapsgeld mag worden gefinancierd. Ook Gemeentebelang wil opheldering over kosten die door de inwoners van Deventer moeten worden gedragen. Het salaris van onze burgervader tikt natuurlijk al die tijd wel gewoon door. En….. het gaat om meer, aanzienlijk meer. Want hoe zit het met de reis- en verblijfskosten van Heidema’s Deventer metgezel? Naar verluid zullen die door de gemeente Deventer moeten worden opgehoest. Gemeentebelang wil niet meteen oordelen en heeft er alles aangedaan om de gevoelige details boven wat er te krijgen. Tevergeefs. Daarom zullen we morgen de volgende vragen aan het College voorleggen:

 

  1. Hoeveel draagt de gemeente Deventer bij aan de reis naar Uganda van burgemeester Heidema en een ambtenaar van de gemeente?
  2. Is deze reis aangekondigd binnen het College en staat het voltallige College achter het doel van deze reis?
  3. Zijn er naast de Afrika-trip en het al aangekondigde bezoek aan het VNG-Congres op korte termijn nog andere reizen/feesten op kosten van de gemeente Deventer te verwachten?