De dag nadat

Alie

De dag nadat

AlieDe dag nadat….

… de gemeenteraad heeft ingestemd met de nieuwbouw van het stadskantoor en daarmee heeft aangegeven dat de wens van de bevolking weliswaar is gehoord, maar dat er absoluut niet naar is geluisterd.

… de gemeenteraad meteen ook maar eventjes overhaast en ondoorzichtig heeft geregeld dat het Grote Kerkhof autovrij wordt gemaakt.

…ons vertrouwen in een helder, transparant en daarmee democratisch Deventer een behoorlijke deuk heeft opgelopen.

Op de dag na dit alles zit onze fractie met een behoorlijke kater. We moeten nog maar eens zien dat alle beloftes worden nagekomen. Dat er straks binnen de afgesproken tijd een fantastisch stadskantoor staat en dat ook nog eens binnen de afgesproken financiële kaders. We zullen het volgen en samen met iedereen hopen op een goede afloop. Maar bovenal blijven we trots op alles wat wij hebben gedaan om eventuele fiasco’s te voorkomen.
Onze fractie en vooral Marcel Elferink heeft kosten noch moeite gespaard om tot volledige openbaarheid te komen. Het gebrek aan elke vorm van bereidheid van het college en coalitiepartijen tot maximale informatieverstrekking is rondom schokkend. Verbijsterend is de wijze waarop op de mening van de bevolking is gereageerd. Het feit dat driekwart van de inwoners niet achter de plannen staat, werd weggewuifd met de boodschap dat er blijkbaar niet goed gecommuniceerd is. Men trok het boetekleed aan omdat de bevolking niet overtuigd kon worden van het goede. Een grove belediging van het volk. “Wij weten wat goed voor u is, alleen begrijpt u dat niet helemaal!” Ik denk dat de Deventer inwoners exact weten wat er speelt en zich terecht zorgen maken over de financiële risico’s die dit ambitieuze project met zich meebrengt. In plaats van hun mening te negeren, zouden we juist enorm blij moeten zijn dat deze inwoners zich zo bij hun en onze gemeente betrokken voelen en actief hun stem laten horen om erger te voorkomen. In mijn ogen is dit democratie pur sang.

De manier waarop de plannen voor het stadskantoor zijn opgesteld en aangenomen heeft veel schade aangericht. Het vertrouwen van een groot deel van de inwoners in het gemeentebestuur en de raad is verre van optimaal. Dit moeten we herstellen. Snel en vooral samen. Helderheid en transparantie, overal en altijd. Weg met de achterkamertjespolitiek. Daar staat Gemeentebelang voor! Daarom vragen we de rechter ook zich alsnog uit te spreken over de vertrouwelijkheid van raadstukken. Opdat zich in de toekomst geen vergelijkbare, voor alle partijen pijnlijke, situaties meer kunnen voordoen!