De Deventer haven

De Deventer haven

ErikDe Deventer haven

Om de Deventer haven beter op de kaart te zetten, hebben Gemeentebelang, CDA, VVD en GroenLinks de handen ineen geslagen. Op maandag 19 juni staat een grote informatie/netwerkavond op de agenda. Samen met bedrijfsleven, politiek, overheden en andere belanghebbenden willen we in kaart brengen, wat de kansen van de haven zijn en wat er nodig is om er weer duurzame vaart in te brengen. Iedereen is welkom om mee te denken en een steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze economische slagader van Deventer. Noteer de bijeenkomst alvast in uw agenda, nadere informatie volgt!