De digitale waakzaamheid

Erik

De digitale waakzaamheid

ErikAandacht voor Wabp-groepen

De digitale waakzaamheid in de gemeente Deventer neemt toe. Dat komt onder neer door de zogenaamde W(ahts)a(pp)b(uurt)p(reventie)g(roepen). Voor zover Gemeentebelang bekend, zijn er op dit moment in de gemeente vijf Wapb-groepen actief. De lokale politie geeft aan dat preventie door elkaar te informeren bij onraad in de buurt, onder meer door WhatsApp, een prima middel is om diefstal en ander crimineel gedrag te voorkomen. Het zou fijn zijn als deze groepen door de gemeente gefaciliteerd konden worden.

Als op straat duidelijk wordt aangegeven dat er in het desbetreffende gebied een Wabp-groep bestaat, kunnen criminelen worden afgeschrikt. Indien ook nog eens blijkt dat er een samenwerking bestaat met nabijgelegen Wabp-groepen, zullen 

kwaadwillenden eerder afzien van hun daden omdat de pakkans aanzienlijk wordt vergroot. 

WhatsApp Buurtpreventie is een bestaand Burgerinitiatief, voor burgers door burgers. Samenwerken maakt de gemeente veiliger! Gemeentebelang ziet in deze vorm van burgerparticipatie een kans om de veiligheid van Deventer op een nog hoger niveau te brengen en heeft daarom onderstaande vragen aan het college.

1: Is het college op de hoogte van het burgerinitiatief Whatsapp buurtpreventie groepen?

2: Is er hierover contact geweest met de lokale politie? 

3. Indien niet: Is het college bereid om met de lokale politie van gedachte te wisselen over de Wabp-groepen. Kunnen deze helpen bij het voorkomen van criminele activiteiten? Wil het college de resultaten van de gesprekken terugkoppelen aan de gemeenteraad? 

4. Is het college bereid om bij een positieve beoordeling van de Wabp-groepen dit burgerinitiatief via de gemeentelijke informatiekanalen te communiceren en mogelijk deels gestructureerd te faciliteren?