De eerste begroting

IMG 2794

De eerste begroting

IMG 2794Een goed gevoel  

De begroting voor het volgend jaar is met een grote meerderheid aangenomen door de Gemeenteraad. Het is de eerste begroting van onze wethouder Liesbeth Grijssen. De eerste begroting, waarin de standpunten van Gemeentebelang nadrukkelijk tot uiting komen. Daarbij is het bestuursakkoord “Voor elkaar” als uitgangspunt genomen.

We stonden stond al in grote lijn achter de voorgestelde begroting. Daar, waar er nog iets verbeterd kon worden, heeft de fractie in het begrotingsdebat succesvol gehandeld. 

Zo heeft Erik Stegink met de aangenomen motie “Transparante tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing” laten vastleggen dat de inwoners beter geïnformeerd worden over de samenstelling van afvalstoffenheffing en rioolheffing. Gemeentebelang-raadslid Harry ten Have kon zijn motie “Leges herziening partiële bestemmingsplannen” intrekken, nadat de wethouder voldoende toezeggingen had gedaan. Sallandglas kan voortaan –op initiatief van Erik Stegink – voor advies en coördinatie een beroep doen op de gemeente. Dit kan de stichting helpen om meer draagvlak te krijgen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. 

Het was ook Erik Stegink die er voor gezorgd heeft dat hondenbezitters in de toekomst worden gewezen op het gevaar van loslopende honden in het buitengebied. Vaak zijn de eigenaren zich niet bewust van de schade en overlast voor grondeigenaren, jagers en natuurbeschermers. Door een betere communicatie en een duidelijke handhaving kunnen verdere problemen worden voorkomen. Al met al een succesvolle avond, die vertrouwen geeft voor de toekomst !