De gemeente Deventer schrijft dieprode cijfers!

Marcel

De gemeente Deventer schrijft dieprode cijfers!

Marcel

Roder dan rood!

De gemeente Deventer schrijft dieprode cijfers! De jaarrekening 2011 die vanmiddag is gepresenteerd spreekt boekdelen. Gemeentebelang kan niet anders dan concluderen dat de raadsleden tijdens de besloten sessie in het stadhuis, nog geen vijf weken geleden, volledig op het verkeerde been zijn gezet.

Werd toen een positief rekeningsresultaat met ongewijzigde reserves in het vooruitzicht gesteld, staat er nu een tekort van € 11,8 miljoen op papier. Waarbij onze reserves (eigen vermogen) ook nog eens flink afnemen van € 124 naar € 110 miljoen.
De trieste werkelijkheid komt voor insiders niet als verrassing. De accountant sprak bij de presentatie van de jaarrekening 2010 als forse waarschuwingen uit. Toch zijn er de afgelopen twaalf maanden geen maatregelen genomen om het tij te keren. Alle adviezen zijn in de wind geslagen. Het eigen vermogen blijft dalen, de schulden en de risico’s nemen verder toe.
Bovendien blijkt uit de jaarrekening over 2011 dat de gemeente Deventer financiële tegenvallers op dit moment niet of nauwelijks meer kan opvangen.

We kunnen niet ongestraft blijven putten uit onze reserves, de bodem komt in zicht.
De taken en risico’s nemen toe, de uitgaven blijven stijgen en de inkomsten worden minder.
We leven boven onze stand!
Gemeentebelang roept op om, gezien de slechte financiële positie van de gemeente, acuut maatregelen te nemen. Te beginnen met het terugdraaien van recente investeringsbeslissingen zoals onder meer het stadhuiskwartier/filmtheater!