De gemeente is er ook in Corona tijd

De gemeente is er ook in Corona tijd

Sinds maart is de wereld anders dan voorheen. Veel organisaties en verenigingen zijn geconfronteerd met flinke beperkingen en kunnen hun activiteiten ook nu slechts onder voorwaarden laten doorgaan. Dit heeft een forse impact. Niet alleen op de inzet van alle vrijwilligers binnen de organisaties en verenigingen, maar ook de op financiƫle exploitatie. Gemeentebelang hecht aan al die organisaties en verenigingen die ervoor zorgen dat inwoners uit Deventer kunnen sporten, spelen of elkaar kunnen ontmoeten. Gemeentebelang wil dan ook niet dat het voortbestaan van deze organisaties in gevaar komt als gevolg van de maatregelen tegen Corona. Dit is de reden dat Gemeentebelang tevreden is over het afwegingskader wat afgelopen week door het College is gepresenteerd. In dit afwegingskader wordt aangegeven hoe organisaties en verenigingen, als ze geen gebruik kunnen maken van regelingen vanuit het Rijk, in aanmerking kunnen komen voor financiƫle steun van de gemeente.

Link naar de Afwegingskader