De jaarrekening van het afgelopen jaar

Marcel

De jaarrekening van het afgelopen jaar

MarcelFinanciële positie Deventer blijft zorgelijk!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 mei heeft de raad uitgespreid gesproken over de jaarrekening van het afgelopen jaar. Net als accountantsbureau Deloitte, kijkt Gemeentebelang kritisch naar de financiële positie van de gemeente Deventer.

De door Deloitte gekozen bewoording in haar rapport van bevindingen inzake de jaarrekening 2012 “niet zonder zorgen” nemen wij heel serieus.

Het College heeft onlangs bekend gemaakt dat het afgelopen jaar is afgesloten met een positief saldo van 6,8 miljoen euro. Dit resultaat wordt echter pas bereikt na het aanspreken van de reserves. De werkelijke uitgaven waren in 2012 EUR 18,6 miljoen hoger dan de inkomsten!

Lees hieronder in het dossier de volledige inbreng van Gemeentebelang, zoals deze door Marcel Elferink tijdens de raadsvergadering va 15 mei is uitgesproken. (klik op de Tabs)

[widgetkit id=1]