De kopstukken van de landelijke partijen trekken de regio in.

Alie Zandstra

De kopstukken van de landelijke partijen trekken de regio in.

Alie ZandstraZe zijn er weer!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken kopstukken van de landelijke partijen de regio in. Ook Deventer heeft er de afgelopen maanden al enkele mogen aanschouwen. Zo opende Spekman een PvdA-informatiewinkel en klom Pechtold in hoogwerker om de situatie rond de geplande spoorboog van alle kanten grondig te bekijken. Op zich is dat goed. Het besluit over al dan geen spoorbrug wordt immers in Den Haag genomen en is ondertussen ook al weer uitgesteld. Iedereen uit de landelijke politiek is van harte welkom om zich goed voor te bereiden. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat landelijke kopstukken juist nu naar onze gemeente komen om hun plaatselijke afdeling extra gewicht te geven. De vraag is of de bobo’s hier hun lokale partijvrienden een plezier mee doen. 

Bij de verkiezingen over een week of zes gaat het om het kiezen van het bestuur van je eigen gemeente. Die heeft haar eigen sterktes en zwaktes. En daar moet beleid voor worden opgesteld. Lokaal beleid voor lokale problemen en vooral met een lokaal huishoudsboekje. Inwoners mogen aangeven welke partij dat het best kan doen. De verantwoordelijkheid naar de kiezer is bij een gemeenteraadsverkiezing groot. Het gaat om het wel en wee in de directe leefomgeving. Genomen besluiten raken de inwoners immers meteen. 

Het is dan ook niet verrassend dat lokale partijen het sinds jaren zo goed doen. Volgens deskundigen zullen zij de grote overwinnaars op 19 maart zijn. En dat is goed. Want de problemen waarmee ook Deventer de komende jaren door de landelijke politiek wordt opgezadeld, zijn groot. Het is zeker nu belangrijk om een krachtig lokaal tegengeluid te laten horen! Lokale partijen kijken naar de problemen, maar ook naar de oplossingen in hun gemeente. Niet gehinderd door aanwijzingen van of verplichtingen naar de top van een landelijke partij in het westen des lands. Die sturen nog wel wat kopstukken de regio in, maar de kiezers lijken daar wel klaar mee te zijn. Het gaat volgende maand niet over de knappe koppen van Spekman en Pechtold. Het gaat om de beslissingen die hun Deventer partijgenoten de afgelopen raadsperiode hebben genomen en om de aanpak voor de problemen die door hun beleid zijn veroorzaakt. 

Gemeentebelang doet de campagne op eigen kracht. En niet bepaald slecht. Ons lokaal geluid wordt gehoord en verstaan. De taal van Gemeentebelang is Verantwoord, daadkrachtig en lokaal!