De makkelijkste weg!

Marcel

De makkelijkste weg!

MarcelWeer de makkelijkste weg!

Woensdag 15 januari is de gemeenteraad akkoord gegaan met beschikbaar stellen van nog eens 1,2 miljoen euro voor het nieuwe filmtheater De Viking. Het was geld was nodig omdat een aanzienlijke kostenpost niet in de oorspronkelijke begroting was opgenomen. Gemeentebelang vindt het zeer bezwaarlijk dat er nu een greep uit de algemene parkeerpot van de gemeente wordt gedaan…..

Elke ontwikkeling in de stad heeft gevolgen voor de beschikbare parkeerplaatsen. Iedereen die er iets wil bouwen of wil vergroten, moet zorgen dat er ook parkeerplaatsen worden aangelegd voor de extra te verwachten werknemers of bezoekers. Is dit onmogelijk, kunnen die parkeerplekken bij de gemeente worden afgekocht. Dat is een afspraak die al jaren geleden door de gemeenteraad is gemaakt. Bij de ontwikkeling voor het nieuwe filmtheater De Viking in 2012 is dit wel gesignaleerd, maar op de lange baan geschoven. Het afkopen is niet in de totale begroting van 10 miljoen opgenomen. Dat moest dus worden gecorrigeerd. De raad heeft woensdag voor de simpelste oplossing gekozen: Het geld wordt gewoon uit de algemene parkeerpot van de gemeente gehaald. Gemeentebelang vindt het erg moeilijk om dit aan de inwoners van Deventer uit te leggen, die steeds meer maar ook tot steeds later op de avond voor een parkeerplaats in het centrum moeten betalen. Er waren namelijk wel alternatieven! Zoals het aanbestedingsvoordeel, waar eenvoudig uit had kunnen worden geput. Helaas zijn deze mogelijkheden niet verder onderzocht.

En zo lopen de kosten van de Viking flink op, zonder dat het meteen opvalt. Tien miljoen voor de bouw, 1,2 miljoen voor het afkopen van de parkeerplaatsen en tussendoor is de jaarlijkse subsidie ook al met 150.000 euro verhoogd om de exploitatie rond te krijgen.