De Raad van State over het bedrijvenpark A1

Erik

De Raad van State over het bedrijvenpark A1

{plusone}

ErikDoor het oog van de naald

De Raad van State heeft een genadig oordeel gesproken over de aanleg van het nieuwe bedrijvenpark A1. Het terrein mag bouwrijp worden gemaakt. En daarmee komt er een eind aan een maanden durende onzekerheid. Spanning die er in mijn ogen helemaal niet had moeten zijn. Want als het gemeentebestuur op tijd had ingespeeld op de veranderende economische situatie en de bestemmingsplannen op tijd had aangepast, zou de behandeling van de zaak door de Raad van State niet veel meer dan een formaliteit zijn geweest.

Als Algemeen Plattelands Belang hebben wij in 2008 al onze twijfels uitgesproken over de toekomstige behoefte aan 85.000 vierkante meter aan nieuwe kantoorruimte op het bedrijventerrein A1. Sindsdien zijn er verschillende momenten geweest, waarop het college het bestemmingsplan voor het bedrijvenpark kunnen bijstellen. APB heeft er meerdere keren nadrukkijk om gevraagd, zeker nadat de gevolgen van de kredietcrisis in alle hevigheid zichtbaar werden. Toen het college deze stap afgelopen zomer alsnog nam en de 85.000 vierkante meter wilde schrappen, bleek het simpelweg te laat. De zaak lag al bij de Raad van State. De rechters gaven aan dat ze alleen maar een bijstelling van het bestemmingsplan in behandeling zouden nemen als dit de hele procedure had doorlopen en door de gemeenteraad was goedgekeurd. En daar was in dit geval geen tijd voor. Dus ging de Raad van State bij de behandeling van de zaak begin december uit van een achterhaald plan. Daarmee kwamen de tegenstanders uit Epse opeens onverwacht sterk te staan. Indien de Raad van State het hele plan – op basis van de inmiddels verouderde gegevens – van tafel had geveegd, zou dit een enorme vertraging hebben betekend en de hele gemeente Deventer miljoenen euro’s hebben gekost.

Maar zoals het bekend ging het goed. En nu?

Moeten we aansluiten in de rij om de wethouder te feliciteren? In mijn ogen heeft het college hoog spel gespeeld en daarmee de financiële positie van de hele gemeente onnodig in gevaar gebracht. Wat mij echter nog veel meer dwars zit, is de manier waarop het college het afgelopen half jaar geprobeerd heeft om de zaak alsnog recht te brijen. Zo is de raad bijvoorbeeld in november gevraagd om achter het aangepaste bestemmingsplan te gaan staan, terwijl de procedures nog volop aan de gang waren. Dit alles in de hoop om de Raad van State er van te overtuigen dat het schrappen van de 85.000 vierkante meter aan kantoorruimte door de hele raad wordt gedragen en zodoende niet in het geheel van tafel zou worden geveegd. Ik ben blij met de goede afloop, maar er blijft een vervelende nasmaak door de vage constructies die door het college zijn bedacht om recht te breien wat door laks handelen van het gemeentebestuur is ontstaan.

Daarom begrijp ik de feestvreugde van de wethouder ook niet helemaal. De Raad van State eist een nieuw exploitatieplan, dat de hele juridische molen nog moet doorlopen. Laten de taart eerst afbakken en decoreren voordat we de kaarsjes gaan uitblazen.