De toekomst van de jeugdzorg

Marco

De toekomst van de jeugdzorg

MarcoBelangrijke stap voor de toekomst van de jeugdzorg

Op woensdag 29 oktober heeft de gemeenteraad zich gebogen over het beleidsplan Wieg naar Werk, waarin de toekomst van de jeugdzorg is vastgelegd. Nadat de wethouder ons tegemoet is gekomen op twee belangrijke punten, heeft Gemeentebelang ingestemd met de vaststelling van het plan. 

Vanaf 2015 is jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente. Wat dit allemaal inhoudt, staat beschreven in het beleidsplan “Wieg naar werk”. De gemeente is bij het opstellen ervan niet over één nacht ijs gegaan. Stukje bij beetje hebben we gewerkt aan een versie, die zo veel mogelijk zekerheden garandeert en de jongeren naar een zo veilig mogelijke toekomst leidt. Zo staat in de versie 4.0 onder meer beschreven hoe jongeren veilig en gezond moeten kunnen opgroeien, hoe zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en later naar zo goed mogelijk gaan deelnemen aan onze maatschappij. En als dat even niet lukt, is er hulp. Hulp die wordt georganiseerd door verschillende maatschappelijke organisaties onder verantwoordelijkheid van de gemeente. 

Het plan zoals het er nu ligt, is het resultaat van hard werken. Door de ambtenaren, die er vele uren – ook in het “vrije weekeinde” – in hebben gestoken om op 1 januari 2015 klaar te zijn. Door het college en door de raadsleden, die zich onvermoeibaar door dossier na dossier hebben geworsteld.

In de raadsvergadering van 29 oktober heb ik namens onze fractie aangegeven dat wij vinden dat we bijna bij de eindstreep zijn. Bijna, omdat er nog twee onderwerpen naar ons idee tot nu toe onvoldoende besproken zijn. Ten eerste de Persoonsgebonden Budgetten (PGB’S). Veel fracties deelden onze mening dat de inzet van de Persoonsgebonden Budgetten verder moet worden uitgewerkt. Daarom wordt dit onderwerp volgende week nog een keer uitgebreid aan de orde gesteld. De uitkomst van deze sessie zal leidend zal zijn bij de inzet van PGB’S in alle decentralisaties.

Ten tweede de mantelzorgers. Een grote zorg van onze fractie is de mogelijke overbelasting van deze belangrijke groep. Een groep, die in de toekomst bovendien steeds belangrijker zal worden. Na onze vragen over dit onderwerp heeft de wethouder toegezegd met een aparte notitie te komen over de mantelzorgers en hun positie. Daar zijn we erg blij mee. Het biedt ruimte om te spreken over alles wat nodig is om hen zo goed mogelijk te laten functioneren. En dát er wat nodig is, blijkt wel uit het feit dat het rijk extra middelen ter beschikking heeft gesteld aan de gemeenten om mantelzorg “naar een hoger plan te tillen”. 

Al met al is Gemeentebelang tevreden met het plan zoals het er nu ligt en zien we uit naar de bespreking van de twee laatste thema’s, de PGB’S en de mantelzorgers. In het vertrouwen dat we daar het spreekwoordelijke puntje op i gaan zetten, heeft onze fractie met alle andere fracties in onze raad voor vaststelling van het beleidsplan Wieg naar werk 4.0 gestemd.