De ware reden voor het Deventer zonnepark

Liesbeth

De ware reden voor het Deventer zonnepark

LiesbethDe ware reden: het eerste zonnepark van Nederland.

De gemeenteraad heeft net voor de vakantie haar steun uitgesproken voor het eerste zonnepark van Nederland in Deventer Oost. In alle haast op papier gezet, slecht onderbouwd en vooral zeker niet bijdragend aan de doelstelling om Deventer in 2030 energieneutraal te krijgen. Gedreven door prestige en de wil om persoonlijk te scoren.

 In januari heeft de gemeenteraad een initiatief voorstel van D66 besproken om een zonnepark aan te leggen in Deventer Noord Oost (omgeving Baarlermarsweg – Oerdijk). Onze fractie was positief en heeft gevraagd naar de landschappelijke inpassing en een financieel plan. In februari kwam er een notitie vanuit het college waaruit bleek dat een zonnepark in Deventer Noord Oost slechts één procent zou bijdragen aan de doelstelling om Deventer in 2030 energieneutraal te maken. Een zeer geringe bijdrage gezien het rendement van de isolatie van woningen, toch al gauw veertig procent, en het leggen van zonnepanelen op daarvoor geschikte daken in Deventer, goed voor tien procent.
Het hebben van het eerste zonnepark in Nederland heeft vanwege de zeer geringe bijdrage dus niets te maken met een bijdrage aan een duurzamer Deventer. Wel met prestige. Het isoleren van huizen brengt niet de nationale pers naar onze gemeente. De opening van het eerste Nederlandse zonnepark wel. Dit verklaart waarom er afgelopen weken met stoom en kokend water druk is uitgeoefend om het plan er door te krijgen. Er ligt geen uitgewerkt bedrijfsplan, alleen een spreadsheetje met enkele cijfers, waarin met veel kostenposten geen rekening is gehouden. Er is niet gekeken of het gebied qua waterhuishouding geschikt is voor zonnepanelen. Er is geen goede landschappelijke inpassing voorzien. Wel zijn er veel plaatjes met zonnepanelen waar schapen en soms zelfs koeien lopen grazen tussen de panelen. Maar bovenal is verzuimd om de omwonenden mee te nemen in dit plan. Voor de vergadering van 11 juli zijn twee omwonenden gebeld door het college. De rest is onwetend gehouden.
Woensdag 18 april wordt een motie in stemming gebracht waardoor Deventer in den Haag kan lobbyen voor subsidie. Wordt deze subsidie verkregen, dan gaan we met heel veel inzet proberen om 1% van de duurzaamheidsdoelstelling te behalen. Dat dit ten koste gaat van die overige 50%, die veel realistischer is, doet even niet ter zake. Zo gaat Duurzaam Deventer vooral weer over gevoel en prestige, niet over reële doelstellingen.