deStentor in zaak stadskantoor

deStentor in zaak stadskantoor

Bron: de Stentor 3-12-2012

GB haalt gelijk in zaak stadskantoor

 

DEVENTER – Raadslid Marcel Elferink ( Gemeentebelang) heeft zijn eerste succes in de juridische strijd met burgemeester en wethouders van Deventer gewonnen. De rechter oordeelde dat het college van B en W het verzoek van hem om een financiële stuk over het nieuwe Deveventer stadskantoor openbaar te maken opnieuw in behandeling moet nemen.

De rechtbank Zwolle stelde vrijdag in een tussenvonnis Elferink in het gelijk. Het Deventer college gaf kort na de uitspraak aan zich neer te leggen bij de uitspraak.

De Bathmenaar eiste vorige week voor de rechter dat het geheime stuk alsnog openbaar wordt. Hij wilde een expert naar de cijfers laten kijken, om een doorrekening naar de kosten voor het omstreden stadskantoor te kunnen maken.

B en W zagen dat niet zitten en wezen Elferinks verzoek om openbaarmaking af door het ‘niet-ontvankelijk’ te verklaren. Elferink: „Dit is een mijlpaal, een belangrijk juridisch besluit”.

Raadslid Marcel Elferink noemt de beslissing van de Zwolse rechtbank in het tussenvonnis een ‘belangrijke jurisprudentie’. „Ik ga er niet meteen vanuit dat B en W nu toegeeft’’, zegt Elferink. ,,Dit is een eerste stap in de goede richting.’’

Elferink wil het geheim verklaarde stuk over de berekeningen voor de nieuwbouw van het stadhuis door een deskundige laten herberekeningen. ,,We hebben in de raad de cijfers ingezien, maar ik ben geen bouwkundige en kan dus niet goed berekenen of de uitkomst van de gemeente over de nieuwbouwkosten van het stadskantoor klopt. Daar hebben we een expert bij nodig.’’

Wethouder Margriet de Jager stelde eerder dat openbaarmaking van de cijfers de aanbesteding zou beïnvloeden en dus moesten de cijfers geheim blijven. Elferink verwerpt dat. ,,De uitkomst is toch ook openbaar? Misschien komt de expert tot een andere berekening, blijkt het stadskantoor geen 65 maar 125 miljoen te kosten. Misschien is er niks aan de hand. Maar we willen in ieder geval de vrijheid hebben om het te laten doorrekenen.’’


Bron: de Stentor 1-12-2012

Rechtbank stelt Elferink (GB) in het gelijk over geheim stuk stadskantoor

DEVENTER – B en W van Deventer moeten het verzoek van raadslid Marcel Elferink (Gemeentebelang) om de financiële paragraaf over het nieuwe stadskantoor openbaar te maken opnieuw in behandeling te nemen.

De rechtbank Zwolle stelde vrijdagmiddag in een tussenvonnis Elferink in het gelijk.

De Bathmenaar eiste vorige week voor de rechter dat het geheime financiële stuk alsnog openbaar wordt. B en W hadden eerder Elferinks verzoek om openbaarmaking ‘niet-ontvankelijk’ verklaard.
In maart, vlak voor het besluit over het stadskantoor, probeerde Gemeentebelang via een spoedprocedure al om de geheimhouding van tafel te krijgen. Toen oordeelde de rechter dat er geen tijd meer was om de kwestie zorgvuldig te behandelen. Volgens Elferink en Gemeentebelang zijn de cijfers onnodig geheim gehouden en kon de raadsfractie hierdoor haar controlerende taak niet goed uitvoeren.
B en W dienen nu binnen zes weken hun beslissing te herzien.