Deventer gaat door met het uitgeven van sprookjesgeld

Liesbeth

Deventer gaat door met het uitgeven van sprookjesgeld

LiesbethGemeenteraad steekt kop in het zand

Deventer gaat door met het uitgeven van sprookjesgeld. Ook nu helder en duidelijk is dat berekende rente op grond alleen op papier geld waard is, durft de raad niet te kiezen.

Elk jaar wordt de grond van de gemeente op papier meer waard. In 2013 is de grond 4,3 miljoen in waarde gestegen, in 2014 is de waardestijging 4,5 miljoen. Zelfs als er afwaarderingen plaatsvinden om de waarde van de grond in overeenstemming te brengen met de marktwaarde, is er in dat jaar over de totale grondwaarde weer een waardestijging van 5%. Op zich is er niets aan de hand, zolang je  deze fictieve waardestijging maar in een fictief spaarpotje stopt en het pas uitgeeft als het na de verkoop van grond ook echt geld geworden is.  Helaas wacht de gemeente Deventer dit punt niet af . Geld dat alleen in de boeken bestaat,  wordt elk jaar weer grif uitgegeven alsof het ware munten en bankbiljetten zijn. 

 

Het is net alsof ik, met een flinke schuld en eigen huis, voor hulp naar het Budgetadviesburo ga en zij me zouden adviseren: verander niets in uw uitgavenpatroon. Verhoog gewoon de overwaardehypotheek op uw huis en straks komt het vanzelf goed. Maar wat als het nu niet goed komt? Als ik gewoon door blijf gaan met geld uitgeven, jaarlijks de overwaardehypotheek blijf verhogen en straks zit met een schuld die niet meer in verhouding staat met de reële waarde van mijn huis? Feitelijk doen we in de gemeente Deventer hetzelfde. Al jaren stijgt de waarde van de grondexploitatie met  5% een percentage dat veel hoger is dan de inflatie. Op papier stijgt de waarde. Dat deze waardestijging niet zo reëel is, blijkt uit de verliesvoorzieningen en afwaarderingen (85 miljoen euro) die we inmiddels hebben moeten realiseren. 

Tot nu toe konden we extra verliezen op grond compenseren door onze spaarpotjes leeg te maken. Zo zijn we de afgelopen vier jaar ruim de helft van onze reserves verloren. Maar als je ongecontroleerd je spaarpotjes moet leeghalen, elke keer wanneer de winstverwachting op grond moet worden bijgesteld, is de bodem snel in zicht. 

De meerderheid van de Deventer raad durft niet te stoppen met het uitgeven van sprookjesgeld. Uit angst voor bezuinigingen. Hiermee houdt de raad zichzelf voor de gek. Uitgeven van niet bestaand geld en leeghalen van spaarpotjes om dit te compenseren, leidt op termijn tot veel zwaardere bezuinigingen. Dan valt er niet meer te kiezen en is de schade vele malen groter. Gemeentebelang, CDA en SP nemen hun controlerende taak serieus en hebben gevraagd om bijstelling van deze werkwijze. Andere partijen steken liever de kop in het zand.