Deventer Politiek eens over het JOP Oostriklaan

Liesbeth

Deventer Politiek eens over het JOP Oostriklaan

LiesbethEendrachtigheid in de Deventer Politiek

Op 25 april hebben vrijwel alle raadsfracties aangegeven geen heil te zien in het verplaatsen van het JOP Oostriklaan. Er was daarom alom verbazing toen twee dagen later terplekke de graafmachines al druk in de weer waren. Nadat we over dit onderwerp in 2010 al gezamenlijk een motie hebben ingediend, hebben PvdA, VVD, Gemeentebelang, D66, Groen Links, CDA en SP de handen opnieuw ineen geslagen.

Gezamenlijke verklaring PvdA, VVD, GroenLinks, Gemeentebelang, D66, CDA en SP

n

Raadsfracties verbolgen over wijze verplaatsing JOP Oostriklaan

De fracties van PvdA, VVD, GroenLinks, Gemeentebelang, D66 CDA en SP zijn ontstemd over de werkwijze van het college rond de aanpassingen bij de jongerenontmoetingsplaats (JOP) aan de Oostriklaan in Colmschate. De fracties willen duidelijkheid van het college van B&W over de alsnog door hen doorgezette verplaatsing van de JOP. Ondanks een duidelijke en massale oproep van de fracties in de politieke markt, om op een andere manier tot een oplossing met bewoners en jongeren te komen, heeft het college amper de plek twee dagen na de bespreking toch laten aanpassen en enkele meters laten verplaatsen.

Het overgrote deel van fracties gaf in de afgelopen politieke markt aan dat behoud van de plek aan de Oostriklaan zinloos was, gezien de weerstand bij zowel bewoners als jongeren. De plek blijkt om verschillende redenen geen succes. De raadsfracties hebben aangegeven daarom geen aanpassingen en verplaatsing met enkele meters te wensen. Zij gaven wel aan alternatieven te willen voor jongeren in de wijk, met een einddatum van 1 januari voor verwijdering van de huidige jongerenplek aan de Oostriklaan. Tot aan de ontmanteling kan er dan aan alternatieven gewerkt worden. In de PMD is daarnaast gevraagd om voorlopig geen onomkeerbare stappen te nemen rondom de geplande aanpassing van de huidige plek.

Het college heeft er echter voor gekozen om de plek toch aan te passen zodat deze juridisch correct geplaatst was. In de afgelopen 2,5 jaar heeft de JOP illegaal op de plek aan de Oostriklaan gestaan.

De fracties willen opheldering van het college over de wijze waarop zij nu heeft gehandeld, ondanks de duidelijke wens van de overgrote meerderheid om het anders aan te pakken. De fracties werden vrijdag jongstleden verrast door de snelheid waarmee er toch aanpassingen aan de JOP werden aangebracht, amper twee dagen na het debat in de politieke markt.

De fracties willen in een raadsvergadering eind mei terugkomen op dit onderwerp, wanneer er antwoorden op de gestelde vragen zijn en de betrokken wethouders aanwezig zijn.