Deventer wil een deel geheime stukken openbaar maken.

Marcel

Deventer wil een deel geheime stukken openbaar maken.

MArcelGeheimhouding deels opgeheven.

Gemeentebelang is erg blij dat het gemeentebestuur van Deventer een deel van tot nu toe geheime stukken openbaar wil maken. De fractie zet zich al jaren in voor meer transparantie. Zo is herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de vele dossiers, waarop het stempeltje “vertrouwelijk” is geplakt, terwijl dit niet in alle gevallen noodzakelijk (meer) is.

 

De gemeente Deventer heeft sinds 2007 40 dossiers aan de openbaarheid onttrokken, waarvan tot op heden maar in 2 gevallen de geheimhouding weer is opgeheven.  De fractie van Gemeentebelang heeft zich altijd ingezet om maximale transparantie van besluitvorming door de gemeenteraad te bereiken, en daarbij past het om zeer terughoudend te zijn met het opleggen van geheimhouding. Soms is het noodzakelijk om geheimhouding te bekrachtigen, maar als het niet meer nodig is dan moet de geheimhouding er zo snel mogelijk weer af. Deze week heeft het college besloten om de raad voor te stellen om in twintig gevallen de status van geheimhouding op te heffen.  Dit voorstel zal begin 2015 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het is goed dat er nu een  behoorlijke opschoning plaatsvindt, mede door de vasthoudendheid van Gemeentebelang. Een mooie eerste stap naar meer transparantie. Een volgende stap kan begin februari worden ingezet, als de raad zich buigt over een initiatief raadsvoorstel  van de fractie, waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd. Gemeentebelang is niet per definitie tegen geheimhouding. Maar het mag raadsleden nooit belemmeren in zijn of haar taak om tot een gewogen en zorgvuldig besluit te komen. Soms is daarvoor specifieke kennis van deskundigen nodig. 

Als geheimhouding echt noodzakelijk is, wil Gemeentebelang het mogelijk maken dat raadsleden bij externe deskundigen advies kunnen inwinnen.  Ook bij geheime dossiers. Het nieuwe voorstel moet dit mogelijk maken.