Diftar geeft veel klachten

Erik

Diftar geeft veel klachten

ErikNiet registeren maar oplossen!

Sinds de invoering van het nieuwe afvalsysteem Diftar regent het klachten. Reden voor de VVD om een meldpunt te openen en het binnen enkele dagen overigens ook weer te sluiten. D66 zette onlangs een hulpdienst op om de inwoners advies te geven bij hun afvalscheiding. Ondertussen neemt de verwarring en de onmacht bij vooral ouderen en hulpbehoevenden alleen maar toe. Gemeentebelang wil dat deze mensen niet langer in de kou blijven staan en wil van het college weten wat er concreet gebeurt om de klachten niet alleen te registeren maar vooral te verhelpen!

Door persoonlijke ontmoetingen en berichtgeving in de media kennen we veel verhalen van oudere, nog zelfstandig wonende inwoners van Deventer die grote problemen hebben met Diftar. Hun situatie is schrijnend en beschamend. Mensen die ondanks hun hoge leeftijd en het vaak daarbij behorende lichamelijk ongemak gedwongen worden om met hun zakje huisvuil en hun persoonlijke pas naar een ondergrondse container te gaan…..Gemeentebelang wordt er niet vrolijk van! Maar wat gaan we er aan doen? Om het college op zijn verantwoordelijkheid te wijzen, hebben Erik Stegink en Liesbeth Grijsen namens de fractie Gemeentebelang de volgende vragen gesteld:

1. Is bij invoering van Diftar voorzien dat dit probleem zich zou voordoen? Zo nee, is dan wel een uitgebreide analyse uitgevoerd voordat Diftar in Deventer is ingevoerd?

2. Handelt de gemeente adequaat nu het probleem is geconstateerd? Is de gemeente voldoende bereikbaar voor belanghebbenden die hierover een gesprek willen, waaruit blijkt dat?

3. Is de gemeente bereid op korte termijn te zoeken naar een praktische oplossing voor het voorliggende probleem?

4. Binnen welke termijn kunnen betrokken bewoners een oplossing tegemoet zien? Wordt de raad hierover gerapporteerd?

Daarnaast vraagt Gemeentebelang aandacht voor zwerfafval, dat steeds vaker op steeds meer plekken wordt aangetroffen. Waar mensen vroeger geneigd waren om troep op straat zelf maar op te ruimen, laten de “vrijwilligers” het zwerfafval nu vaker liggen. Want als ze het thuis in de eigen grijze container zouden gooien, draaien zij uiteindelijk op voor de kosten. Dit brengt ons tot de aanvullende vragen:

5.Zijn er in de laatste maand na invoeren van Diftar meer meldingen van zwerfafval geweest? Dit t.o.v. dezelfde maand vorig jaar. Hoeveel meldingen zijn er gedaan?

6. Wanneer vrijwilligers zwerfafval opruimen wat adviseert het college dan hoe hiermee om te gaan zonder dat men extra kosten voor zich zelf maakt.

7. Bestaat er een termijn van afhandeling na het melden van zwerfafval? Zo ja: Hoe verloopt de procedure? Wordt deze ook gecontroleerd en kortgesloten met de politie of het Team Handhaving?