Dreigende afsluiting van twee onbewaakte spoorwegovergangen in Diepenveen.

Dreigende afsluiting van twee onbewaakte spoorwegovergangen in Diepenveen.

De fracties va Gemeentebelang en GroenLinks in de Deventer gemeenteraad hebben het college van B en W om opheldering gevraagd over de dreigende afsluiting van twee onbewaakte spoorwegovergangen in Diepenveen. De fracties wijzen op de situatie in buurgemeente Olst-Wijhe, waar gemeente (en provincie) wel meebetaalt aan het open houden van een ‘wandeloverweg’.

Het gaat in Diepenveen om twee overgangen op landgoed Nieuw Rande, populair bij wandelaars. Voor één van de twee denkt ProRail aan een alternatief, bijvoorbeeld met een buis onder het spoor voor voetgangers. Dan moet de gemeente (en provincie) wel meebetalen. Deventer wil dat niet – in tegenstelling tot Olst-Wijhe, dat voor de overgang in de Oude Allee (Olst) wel een deal sloot met ProRail.

De partijen willen van B en W weten wat de inzet is van de besprekingen met ProRail. En of het college ervoor pleit om de overgangen te behouden, al dan niet beveiligd of met een alternatief ter plaatse. Verder wordt gevraagd of B en W de overleggen tussen werkgroep van belanghebbenden en inwoners, Prorail en de gemeente wil vlot trekken. Het laatste anderhalf jaar is er niet of nauwelijks overleg geweest.

De schriftelijke vragen die gezamenlijk door Gemeentebelang en GroenLinks aan het College zijn gesteld:

1. Is het college bekend met het gegeven dat de (onbewaakte) overgangen nog steeds bij veel wandelaars en fietsers geliefd zijn?
2. Wat is de inzet van het college bij de besprekingen met ProRail over dit onderwerp?
3. Kunt u inzicht geven in de verschillende opties om de overgangen te behouden?
4. Is het college bereid om te pleiten voor behoud van de overgangen, al dan niet beveiligd of op een alternatieve manier uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college bereid om het initiatief te nemen de overleggen(sinds 1,5 jaar stil) tussen de werkgroep van belanghebbenden en inwoners, Prorail en de gemeente weer vlot te trekken?
6. Is het college bekend met de situatie in Olst waarbij ook de provincie financieel in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het behoud van de overgang? Heeft het college contact met de provincie over deze kwestie in Diepenveen?

De vragen zijn mede gesteld n.a.v. het artikel In de Stentor van 22 oktober 2020. Daarin staat dat dat ProRail voornemens is om twee onbewaakte spoorwegovergangen in Diepenveen uiterlijk 2023 te sluiten. Eerder is al door het college bij ProRail gevraagd om een zorgvuldig proces waarbij de belangen goed afgewogen kunnen worden en de situatie ter plekke goed beoordeeld wordt. Tevens was er naar aanleiding van de situatie bij buurgemeente Olst-Wijhe waarbij een geliefd wandelrondje behouden blijft door een overgang alsnog te beveiligen, een reden om dit nogmaals onder de aandacht te brengen.

De redactie zal u in de komende tijd blijven informeren over de voortgang van deze kwestie en de gegeven antwoorden door het College.

Bron Stentor ‘twee spoorwegovergangen in Diepenveen’:
https://www.destentor.nl/deventer/afsluiten-spoorovergangen-diepenveen-br-politiek-roert-zich-en-wil-af-van-impasse~ace2e349/